Bokashi

Bokashi: Fermenteer uw organisch afval tot deze hoogwaardige meststof

Paardenmest is een van de meest waardevolle meststoffen voor uw weide.

paardenmest

Veel paardenliefhebbers doen hun paardenmest weg om dan een minderwaardigere meststof te kopen. Heel spijtig natuurlijk, want gecomposteerde of gefermenteerde paardenmest is een heel kwalitatieve meststof. Zuivere paardenmest is onbruikbaar om te bemesten, maar eens gecomposteerd of gefermenteerd is hij ontgift en een prima meststof.

Paardenmest fermenteren (= Bokashi).
Je kunt paardenmest of om het even welk organisch materiaal composteren, maar je kunt het ook fermenteren en dat noemt men dan Bokashi. Bokashi is het Japannees voor “goed gefermenteerd organisch materiaal”. Organische materiaal fermenteren tot Bokashi is evenals composteren ideaal om het humusgehalte in uw bodem te verhogen en van humus heb je nooit genoeg.
 

Per kilogram stikstof dat planten nodig hebben, verbruiken deze 20 à 30 kilogram koolstof. De verhouding koolstof/stikstof is bij paardenmest ideaal 30:1. Alle organisch materiaal kan gefermenteerd worden tot een hoogwaardige meststof.
Bij het composteren stijgt de temperatuur tot boven de 60° en gaat tot de helft van de energie verloren. Bij het maken van Bokashi heb je slechts een geringe temperatuursverhoging en heb je slechts een klein energieverlies
.

Alle organisch afval composteren of nog hoogwaardiger: fermenteren.

Fermenteren is eenvoudiger en kwalitatiever dan composteren en dat doe je met het lichtjes besproeien van een verdunde oplossing van Effectieve Micro-organismen op de paardenmest en deze daarna af te dekken. Deze gunstige micro-organismen zullen alle schadelijke micro-organismen onmiddellijk verdringen en onschadelijk maken. 

De toepassingsmogelijkheden van Effectieve Micro-organismen zijn zeer groot: het reduceren van de stank in de stallen, het opnieuw kristalhelder maken van vijvers, het zuiveren van chemisch of organisch vervuild water, het beter laten groeien van planten, zelfs voor de persoonlijke gezondheid en nog veel meer.

Lees meer hierover: Effectieve Micro-organismen.

Wat is het verschil tussen fermentatie en compostering?

Er zijn 3 methoden om organisch afval af te breken:

1. Rotting:

Dit kennen we allemaal en dit levert de minst kwalitatieve meststof.

2. Compostering:

Dit is een verbranding. De temperaturen lopen in een composthoop op tot 60 – 70 graden. De compost moet ook gekeerd worden zodat er lucht aan kan. Nadat de compostering is voltooid is de hoop heel sterk gekrompen. Dit is niet enkel compactering, maar is vooral een verlies van heel veel waardevolle meststoffen zoals: CO², stikstof, methaangas…

3. Fermentatie:

Bij de fermentatie heb je een veel lagere temperatuur (30-40°) en dus veel minder verlies. Bij het fermenteren van de mest doen de bacteriën aan voorvertering.

Deze geproduceerde gunstige stoffen zijn veel beter opneembaar voor het gras of de planten. Door fermentatie komen pro-biotische stoffen vrij die heel gunstig zijn, zoals: natuurlijke antibiotica, enzymen, natuurlijke groeihormonen, vitamines en aminozuren. De planten krijgen hierdoor meer essentiële energie en een grotere weerbaarheid tegen schadelijke bacteriën en schimmels.

Je mag bij het maken van Bokashi alle snoei-, gras- en keukenafval er in vermengen. Zorg er alleen voor dat je geen giftige planten zoals taxus er in vermengt en ook geen takken, tenzij deze versnipperd werden. Na 2 maand en nog beter na 6 maand heb je een eerste kwaliteit organische compost, Bokashi genaamd.

Wat met de eitjes van parasieten in de mest?

Wie parasieten in zijn weide heeft, die weet dat hij best zijn weide een maand of zes onbegraasd laat liggen en dat dan de parasieten zo goed als verdwenen zijn. Wormeitjes in paardenmest die stilaan gefermenteerd worden in een pH van 3 à 4 overleven dat niet. De eiwitten van hun schaal worden afgebroken door de micro-organismen. Die mest kun je met een gerust gemoed terug op de weide aanbrengen. Je hebt al Bokashi na een maand of twee. Heb je parasieten, dan wacht je beter een maand of zes. De fermentatie is dan al verder gezet en de mest is dan ondertussen van een nog betere kwaliteit.
                                                                                                                                     .
Hebben uw dieren last van parasieten? Klik hier: AnimalFIT 

Hoe werkt Bokashi?

Bokashi vormt de voeding van de gunstige micro-organismen die men in de bodem wenst in te brengen. Het is de bedoeling dat deze zich er definitief kunnen vestigen, zich vermeerderen en daardoor domineren over de aanwezige ziekteverwekkende micro-organismen.

De neutrale groep micro-organismen die in een ziekteverwekkende bodem de zijde kiezen van de tot dan toe overheersende ongewenste micro-organismen, zullen bij het toedienen van Bokashi zich nu aansluiten bij de Effectieve Micro-organismen. Op deze wijze wordt een ziekteverwekkende bodem een ziekte onderdrukkende bodem.

De positieve micro-organismen produceren bovendien uit de Bokashi waardevolle voedingsstoffen voor het gewas, waaronder bioactieve stoffen, zoals natuurlijke plantstimulerende stoffen, vitaminen en aminozuren.

Het samenleven tussen plant en bodemflora is het meest natuurlijke proces in de bodem waarnaar de land- en tuinbouw moet streven. Maak Bokashi van uw keukenafval in een Bokashi-emmer, klik hier: Bokashi-emmer

Hoe doet u dat praktisch?

De paardenmest dient afgedekt te worden met een plastic zeil. Wanneer u een nieuwe lading aanbrengt, heft u het voorste deel op en zorg dat dit voorste deel bloot komt te liggen. Daarna haalt u een kruiwagen paardenmest en kiepert die op de hoop. U harkt die met een tuinhark wat open. Met een rugsproeier met verdunde Effectieve Micro-organismen (de verdunning blijft 10 dagen houdbaar) sproeit u de laag wat nat en u haalt een nieuwe kruiwagen. Opnieuw wat open harken en wat sproeien. Dit doet u tot u gedaan hebt. Daarna alles terug afdekken en klaar is Kees. Twee maanden later hebt u al Bokashi, maar als u nog enkele maanden langer wacht wordt hij nog beter. Je mag er ook uw keuken- en grasafval in verwerken.

Je hebt ongeveer 1 à 2 liter Effectieve Micro-organismen nodig per m³ paardenmest.

Voor grotere hoeveelheden: vraag onze prijs –> klik hier

Home

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Biosolutions © 2020 Frontier Theme