Brandneteloverlas

Hoe brandnetels blijvend op een positieve manier bestrijden.
Wanneer je last hebt van een overmatige brandnetelgroei, dan wil dit zeggen dat uw bodem uit balans is.
Onkruiden groeien het best op een welbepaalde onbalans in de bodem. Ieder onkruid heeft zijn eigen onbalans dat hij verkiest. Je kunt zonder een bodemonderzoek te verrichten al heel veel weten over de bodemgesteldheid van de plaats waar een welbepaald onkruid overdadig groeit. Ook bij brandnetels is dat het geval.

Op de plaats waar er een overdaad van een bepaald onkruid groeit, daar waaien ook massa’s andere zaden van alle mogelijke onkruiden, maar die groeien daar niet. Dit komt omdat dit niet hun plaats is, maar wel die van het onkruid die er overdadig groeit.

Wanneer iemand honderd jaar geleden uit balans was (ziek), dan gaf de dokter hem een kruid om terug in balans te komen (te genezen). Net hetzelfde gebeurt in de bodem. De waardevolle gewassen zoals groenten, bloemen, grassen… hebben een vruchtbare bodem nodig om volwaardig te kunnen uitgroeien. Wanneer de bodem bijvoorbeeld een gebrek heeft aan mineralen, dan zal er massaal heermoes groeien. Met zijn extreem diepe wortels haalt hij de mineralen waar andere gewassen niet aan kunnen uit de diepte naar boven. Na vele tientallen jaren heeft heermoes zoveel mineralen naar boven gebracht dat hij zijn bestaansreden verliest. Stilaan verdwijnt hij dan, om plaats te maken voor planten die wel een vruchtbare bodem vereisen.
Zo zie je dikwijls een weide vol met paardenbloemen. Dit komt omdat de bodem een gebrek aan calcium heeft. Met zijn diepe penwortel geraakt hij tot aan de diepere calciumlagen en brengt hij de calcium naar boven. Wanneer zijn taak is volbracht verdwijnt deze en wordt zijn plaats ingenomen grassen.
Veel klaver wil zeggen een gebrek aan stikstof. Klaver heeft geen diepe wortels, maar heeft het vermogen om de stikstof uit de lucht op te nemen en in de bodem te fixeren. Zo heeft ieder onkruid zijn verhaal.

(1) Wanneer je in een weide een put maakt, dan zal op die berg en in die put geen gras meer groeien, maar onkruid. Niettegenstaande de bodem voordien volledig uit gras bestond. Dit komt omdat door het graven van een put het bodemleven volledig werd verstoord. Waar onder andere aerobe grond (heeft zuurstof nodig en moet bovenaan liggen) in de diepte ligt en anaerobe grond (wil geen zuurstof en ligt in de diepere lagen) aan het oppervlak ligt. Na enkele jaren zullen de onkruiden de bodem terug in evenwicht hebben gebracht en de grassen zullen stilaan weer de overhand nemen zoals voorheen.

Wens je de natuur te begrijpen, dan moet je deze zien als één geheel waar ieder onderdeel zijn specifieke nuttige plaats heeft. Als je brandnetels hebt en je wilt er vanaf, dan lukt dit niet door deze rechtstreeks te bestrijden, want zolang de bodemomstandigheden goed zijn voor brandnetels zal deze eenmaal het product is uitgewerkt terugkomen. Ga je hierin te ver met scheidkundige gifstoffen, dan kun je de ideale bodemgesteldheid voor heermoes creëren. Heermoes met zijn vele meters diepe wortels trekt zich hier niets van aan. Eenmaal je bent “overgestapt” van brandnetels naar heermoes, dan ben je nog verder van huis.

Wij hebben een geheel aan producten ontwikkeld die de samenstelling van de bodem

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Biosolutions © 2018 Frontier Theme
Terug naar boven