Zo maak je de beste compost

Zelf goede compost maken, hoe doe je dat?

 

Volgens onze overtuiging is Alwin Seifert de grootste autoriteit voor het maken van compost.

40 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar de ideale compost. Hieronder vind je een korte samenvatting van het boek “Tuinieren zonder gif” van Alwin Seifert (176 bladzijden).

Het maken van compost is een kunst. De temperatuur mag niet hoger oplopen dan 65 graden, anders verbrandt deze.

Om een goede compost te hebben moet je deze regelmatig keren, de binnenkant naar buiten en de buitenkant naar binnen en de onderkant naar boven en omgekeerd, enz. Doe je dit niet en nog veel andere zaken, dan heb je geen goede compost.

 

Alternatieven voor het zelf maken van compost

Vind je dit allemaal veel te omslachtig, maar wens je op een heel eenvoudige en snelle manier een zeer kwalitatieve compost maken, lees dan verder bij: Bokashi

Wens je uw compost niet zelf te maken, maar wens je de beste compost die er bestaat, kijk dan verder bij: WormGold.

 

Samenvatting van het boek: “Tuinieren zonder gif” van de grote compostdeskundige: Alwin Seifert

Onderstaande tekst is een korte samenvatting van een boek van 176 bladzijden.

 • De ideale composthoop heeft niets gemeen met de slordige composthopen die men vaak in volkstuintjes of bij grote tuindersbedrijven ziet. Leg twee hopen van 2m breedte in een grote tuin en 1,5m in een kleine tuin. Je moet zorgen dat het water er kan afregenen. Dus in het midden hoger dan de randen. De hoop moet tot op een diepte van 25-30cm uit teelaarde of leem bestaan, zodat de regenwormen zich naar beneden kunnen trekken als ze boven de grond hun werk hebben gedaan of wanneer het boven de grond te koud of te droog wordt.
 • In een composthoop moet vochtige warmte heersen. Om te beschermen tegen een te grote warmte kan men de hoop afschermen met oud gras. Beschutting tegen wind is noodzakelijk, want de composthoop is een soort broeikast.
 • Voorzie ook een voorraadplaats voor leemhoudende aarde, turfmolm en organisch afval. Hoe bonter het mengsel van de afval is, des te volmaakter zal de compost zijn. Vandaar dat we voorraadhopen aanleggen van verschillend organisch afval.
 • Ik werkte met compost de buurman met stalmest. Jaren later was de bodem bij de buurman nog altijd geel en ruw, maar de mijne donkere tuinaarde. Op de mijne groeiden groenten, aan de andere kant van het hek groeide onkruid. Hij had ook heel veel last van onkruid en zijn fruitbomen waren aangetast door insecten, maar de insecten kwamen niet op mijn bomen.
 • Stalmest ondergeploegd is na drie jaar alweer uitgespoeld.
 • Wie onrijpe compost die onkundigen verse compost noemen in de grond brengt, krijgt in plaats van nitraat, ammoniak, in plaats van sulfaatsulfide, vergiften. Hiermee krijg je schadelijke insecten en zwammen. Onrijpe compost kan men alleen als bodembedekking gebruiken.
 • Ook geduld behoort tot onze kunst, de gave de tijd van het rijp worden af te kunnen wachten.
 • Van wetenschappelijke allure is het instrooien in de compost van het meest doeltreffende kleimineraal: montmorilloniet (Voor meer informatie hierover: BentoClay).
 • Keukenafval op de composthoop kan een vliegenplaag veroorzaken vooral als het gekookt is. Het beste is dan dit afval met een laagje aarde afdichten.
 • Bouw de hoop op en geef iedere 20cm een fijn laagje kalkpoeder, niet meer dan wat suiker op een pannenkoek, doe daarboven een mengsel van 200 gram/m² hoorn-, beender- en bloedmeel. Meng daarna alles nog eens goed.
 • De composthoop moet even vochtig zijn als een uitgeknepen spons.
 • Leg gemaaid gras op de zijkant en let op voor het graszaad.
 • Wanneer de regenwormen weg zijn, dan hebben ze hun werk gedaan. Het is dan het moment om de composthoop grondig te mengen. Haal de grasmantel er af en trek de composthoop één à twee meter verder door met de mestvork het bovenste naar beneden te trekken en het binnenste naar buiten en omgekeerd. Geef hem zijn oude vorm terug en maak hem nat indien te droog en doe er weer het gras bovenop. Voeg bij een nieuwe hoop wat oude compost toe en de omzetting gaat veel sneller.
 • Rijpe compost moet naar bosgrond ruiken, moet rul zijn, donkerbruin en fijnkorrelig.
 • Compost is iets levend en verandert na verloop van tijd en kan in een week tijd veel veranderen. Het gaat erom om de rijpe compost als een soort gist te zien die op de juiste manier in de grond moet ingebracht worden opdat de levende elementen de aarde laten rijzen als het deeg van een brood. Zoals deeg moet verwarmd worden, zo moet ook het tuinbed verwarmd worden door de zon. Veel compost is mij ook al “overgelopen” zodat ik een gedeelte van de grond er onder heb moeten weghalen. Het is niet de compost die de planten zo gezond doet groeien, maar het leven in de bodem.
 • De compost moet met de bovenste lucht bevattende laag vermengd worden. De compost mag ook niet uitdrogen, anders gaat het aanwezige leven in een rusttoestand over. Afdekken met gras of blad is ook goed.
 • Om de compost te zeven: gebruik een zeef van 15mm. Wat niet door de zeef gaat moet terug op de composthoop.
 • Op een zaairijp bed van 6m x 1,2m brengen we 2 flinke kruiwagens compost aan. Dit geeft een laag van precies 1cm dikte. Dit moet je dan vermengen met de bovenste 6cm als de bodem nog warm is. Ik heb het tot een gewoonte gemaakt, zoveel mogelijk van mijn bedden in de herfst zaai- en plantrijp te maken.
 • Je kunt de compost niet kunt mengen bij bessenstruiken en fruitbomen, omdat de wortels aan de oppervlakte liggen. Daar spreiden we de ongezeefde compost in een laag van 2cm en bedekken het in het voorjaar met een handhoge laag gras of bladeren. Onder rijk dragende bomen mag deze laag 3cm dik zijn en ook voor de helft uit compost geworden stalmest bestaan.
 • Leg uw compost in ronde schijven van 1,5m rond iedere boom.
 • Het afdekken van de boomschijven met gras of bladeren heeft tot doel de oppervlakte vochtig te houden en het tegen wind en uitdrogen te beschermen, maar meer nog om het leven in de bodem te voeden. Daarom mag deze laag in de zomer dik zijn, maar niet in de winter om de muizen niet aan te trekken en ook om de voor een zware leemgrond zo belangrijke wintervrieskoude voldoende door te laten dringen.
 • Daarom worden tuinbedden die men in de winter zaai- of plantrijp heeft gemaakt meteen laagje gras, stro of bladeren van twee vingers dik bedekt. Als de blootliggende grond een hand diep bevroren is, dan bevindt zich onder zo’n laag nog altijd leven.
 • Direct na de oogst wordt de grond met de greep doorgestoken en alleen losser gemaakt, niet omgewerkt. Dat is meer dan voldoende. Nu is de aarde klaar voor de compost. In het algemeen geeft men de bedden in de herfst een compost laag van een pink dik en tijdig in het voorjaar 50 gram/m² mengeling hoorn-, beender- en bloedmeel.
 • Let op met kalk: “Er is een oud boerengezegde: kalk maakt rijke vaders en arme zonen. Men kan met kalk de kracht uit de bodem halen totdat hij uitgeput is. Een leraar had laten zien hoeveel meer ze met behulp van kalktoevoeging op hun zure grond zouden kunnen oogsten. Ze hadden de poging nooit meer herhaald. Op de toen met kalk bewerkte akkers groeide nu geen haver en aardappelen meer. Ik heb toen wat kalk gebruikt en als waarschuwing werden mijn aardappelen onmiddellijk door schurft aangetast.
 • Zo heeft mijn pachter eens een veld aardappelen vol Coloradokevers moeten omploegen en ik had er geen enkele. Ik had eens 216 pootaardappelen geplant en dat leverde 215 gezonde en één zieke op. Dit bewijst dat de zieke invloed overal aanwezig is, maar geen invloed kan uitoefenen op gezonde. In een schoolse landbouw rekent met op een verlies van 15%.
 • De kosten voor het vervaardigen en aanbrengen van compost is belangrijk geringer dan de gebruikelijke verzorging en aanbrengen van kunstmest en gif. Zonder rekening te houden met de andere voordelen. Met deze methode is meer geld te verdienen.
 • Een landbouwer had problemen met zijn kippenmest, hij kreeg deze niet gecomposteerd. Alhoewel hij er regelmatig halfrijpe compost en groengoed had bijgemengd werden zijn planten er ziek van. In zijn serre had hij dit rondgestrooid en twee derde van zijn planten waren aangetast door twee soorten insecten. De reden was dat in de voeding van de kippen antibiotica en penicilline was toegevoegd.
 • Er werd een test gedaan door twee personen. De ene plantte met mijn compost en de andere met de beste kunstmest met sporenelementen. Enkel diegene met kunstmest werden zwaar aangevreten.
 • Ik had een zware hagelbui en mijn peren waren zwaar aangetast. Men kon de vingertoppen in de zware wonden leggen, maar geen enkele vrucht verrotte en alle peren herstelden.
 • Rudolf Steiner (de grondlegger van de biologisch-dynamische landbouw):
  Compost moet bestaan uit: plantaardig afval + 10% leemachtige aarde + heel weinig kalk + stalmest als drager van dierlijk stikstof. (Alwin heeft dit vervangen door een mengeling van 1kg/m³ hoorn-, beender- en bloedmeel.
 • Ook bij ons zijn de ervaren landbouwers van mening dat gecomposteerde stalmest twee keer zoveel waard is als de mest die op de gebruikelijke manier vers op het land wordt uitgestrooid.
 • Het zou wel een wonder zijn als niet menige landbouwer zou vragen of hij niet behalve de compost ook nog kunstmest zou kunnen uitstrooien. Als hij zijn bedrijf vrij van alle schadelijke insecten en planten en daardoor vrij van alle gifstoffen wil maken, dan is hierop slechts één antwoord duidelijk. Nee! Want juist de moderne, ballastvrije en gemakkelijk oplosbare mestzouten doden alleen al door de verhoging van de zoutdruk van de bodemoplossing de zo oneindig kleine en daardoor oneindig gevoelige levende massa van de bodem (tien miljard in iedere gram levende bodem) en met hen de scheppers en instandhouders van de kracht en gezondheid van de cultuurplant. En enkel en alleen door zuiver organische bemesting kan de landbouwer voor bestendige humus in de bodem zorgen als drager van constante vruchtbaarheid.
 • Compost moet men indien mogelijk ineggen en niet inploegen.
 • Meng in de compost ook 1% lavameel. De aardwormen zijn er dol op.
 • Niet goed uitgerijpte compost bevat nog ammoniakstikstof. Zulke compost ruikt muf en de muffe geur trekt in de planten. Men moet hem precies zoals tuincompost met aarde vermengen.
 • Het leven in de bodem heeft als men het maar rijk genoeg laat worden, de kracht om uit zichzelf de aarde vruchtbaar te maken en de verzorger een even grote maar veel meer gezondheid gevende opbrengst te garanderen dan de akkerbouwtechnicus hem “met kunst- en vliegwerk” afdwingt.
 • De voor de wereld belangrijkste eigenschap van het bodemleven is zijn gave om te genezen, zijn omgeving gezond te maken. Hoe rijker het bodemleven zich kan ontwikkelen, des te gezonder en daardoor vruchtbaarder wordt de bodem, des te gezonder en beter bestand tegen ieder aanval worden de op hem staande planten.
  Alleen de met zijn wortels in rijk bodemleven staande plant is van binnen uit zo gezond, dat hij door geen enkele schadelijke natuurlijke invloed, door geen ziekte aangetast kan worden.
  Iedere beschadiging, iedere verzwakking van het bodemleven, verzwakt ook de weerstand van de plant en maakt hem vatbaar voor allerlei schadelijke invloeden, voor allerlei ziekten.
 • Het is veelvuldig bewezen dat de door middel van de compostmethode en desnoods noodzakelijke aanvullende zuiver organische bemesting de te verkrijgen opbrengsten het in hoeveelheid tegen de volgens de schoolse methode door middel van “kunstmatige” bemesting gekweekte opbrengsten kunnen opnemen, maar ze tevens in kwaliteit, smaak en houdbaarheid verre overtreffen.
 • Op gecomposteerde mest gegroeid voer geneest zwaar zieke dieren sneller dan de veearts het kan; met compost gemeste levensmiddelen worden geneeskrachtige middelen, zoals Hippocrates (maak uw voeding tot medicijn) het verlangde
 • Wij bevelen eigenlijk het gebruik van zeevogelguano aan boven bloedmeel. Dit omdat beide zowat dezelfde eigenschappen bezitten en zeevogelguano al honderden jaren oud is en geen vervuiling, slechte voeding, medicijnen en antibiotica bevat. Daarenboven behoort zeevogelguano tot de best gebalanceerde meststoffen die er bestaat.
  —————————————————————————————————————————————-
  Van het lavameel heb je 10kg/m³ nodig
  20 kg komt op 19€
  5 zakken komen op 17€/zak
  10 zakken komen op 15€/zakVoor meer informatie over lavameel: Lava+.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Biosolutions © 2020 Frontier Theme