Lavameel: Lava+

Lavameel: het beste dat er is om uw grond te bemesten met mineralen.

cameron-thomson-lavameelThomson Cameron met de resultaten van bemesting met lavameel op zijn onvruchtbare grond in Scotland.

In grote delen van Schotland is de grond ongeschikt om gewassen te telen. De grond is er arm, te zuur en de weersomstandigheden zijn soms extreem…

Behalve als je lavameel gebruikt.  Specialisten van over de gehele wereld komen kijken. Zijn vrouw zegt: “het probleem dat geleerden met lavameel hebben, is dat ze deze methode te eenvoudig vinden”.

De gewassen zijn niet alleen zeer groot, maar zijn ook zeer lekker en voedzaam.

Lava+ maakt uw bodem terug gezond en vol leven.

(2) Veruit het goedkoopste en meest efficiënte middel om uw bodem terug gezond te maken is het bemesten met lavameel. Lavameel is de beste grondverbeteraar.

Goed koken met ontbrekende ingrediënten lukt niet!

Wie wenst te koken verzamelt eerst al zijn ingrediënten en begint pas daarna. Het ontbreken van één ingrediënt of er te weinig van hebben gaat ten koste van de kwaliteit van het gerecht.

Dit is ook zo met de mineralen in de mens, dier en plant.

In de plant gebeuren continu duizenden verschillende chemische omzettingen door enzymen. Bij iedere chemische reactie heeft de plant enkele welbepaalde mineralen nodig.

Om vitamine C aan te maken heeft de plant koper nodig, om de buitenwanden van de plant sterk te houden en ze zo te beschermen tegen insecten heeft de plant silicium nodig, wanneer er in de bodem geen selenium aanwezig is neemt de plant het giftige kwik op uit de bodem enz.

Zo zijn ALLE meer dan 60 verschillende mineralen die de plant nodig heeft onmisbaar om volwaardig uit te groeien.

AL deze 60 mineralen zijn belangrijk!

Enkele voorbeelden van problemen door tekorten van “minder belangrijke” mineralen bij de mens:

 • Chroom: ongezonde glucoseconcentratie in het bloed.
 • Germanium: verminderde weerstand, hoge bloeddruk en hoge cholesterol.
 • Jodium: tragere reacties en denkvermogen, vermoeidheid en kouwelijkheid.
 • Selenium: verstorende werking van de hartspier.
 • Zink: prostaatklachten, huidafwijkingen, onvruchtbaarheid, haaruitval, miskraam.
 • Magnesium: eczeem, depressief.
 • Enz. enz. 

IEDER mineraal heeft zijn belangrijke functie en mag niet ontbreken.

We (ook dieren en planten) blijven leven zonder bepaalde mineralen, maar de levenskwaliteit gaat achteruit.

Al 160 jaar zijn we onze bodems aan het uitputten.

Planten groeien weliswaar gestimuleerd door de kunstmest, maar ze hebben wel een tekort aan essentiële sporenelementen. 160 jaar kunstmest hebben de bodems in het Westen sterk uitgeput. Men oogst 60 mineralen en strooit er slechts enkele terug. Er zijn slechts een 16 tal mineralen in voldoende hoeveelheden aanwezig.

Die andere meer dan 40 worden NOOIT aangevuld. Vandaar dat de planten niet zo gezond zijn en voortdurend gesproeid moeten worden met allerlei producten om de opruimers van de natuur af te weren.

We kweken planten die volgens de normen van de natuur niet voldoen en dus opgeruimd moeten worden. Ongezonde planten zenden andere signalen uit dan gezonde. Insecten kunnen deze waarnemen en zoeken dergelijke planten op. Schimmels en bacteriën ondervinden ook veel minder weerstand en kunnen tot ziekten uitbreken.

Tekorten aan mineralen = tekorten aan vitamines = gezondheidsproblemen.

Ook de mens ontbreekt veel mineralen (en hierdoor ook vitamines) en krijgt daar allerlei ziekten door. Vandaar onder andere de steeds sterkere toename van allerlei ziekten.

Zo zijn het aantal kankergevallen in 10 jaar tijd in België met 80% gestegen. Een belangrijk deel hiervan is toe te schrijven aan het gebrek aan mineralen in onze voeding.

Sommige wetenschappers beweren dat voldoende mineralen in de voeding zelfs nog belangrijker is dan de vitamines. In feite gaat het samen. Te weinig mineralen in het voedsel is ook voedsel met te weinig vitamines, want planten hebben veel verschillende mineralen nodig om vitamines aan te maken.

Afbeeldingsresultaat voor linus pauling quotesZie hiernaast wat de beroemde geleerde en dubbele Nobelprijswinnaar Linus Pauling zegt over mineralen. Dit is zo bij de mens, maar ook bij de planten.

* Alle mineralen en sporenelementen zijn aanwezig in de goede verhouding

Lavameel Lava+ is voor 100% oergesteentepoeder van vulkanen.

Lava+ is veel meer dan de som van al zijn bestanddelen. Het bezit ook eigenschappen die de chemicus nog niet kan definiëren, maar die de gebruiker van Lava+ wel bemerkt.

Het is algemeen bekend dat lavagrond de beste grond is. Dit is omdat het alle mineralen en sporenelementen in de goede verhouding heeft en dit zijn er meer dan 80 verschillende!

Lava+ bevordert de bodemstructuur door de vorming van klei-humus-complexen en zorgt zo voor de humusopbouw in de bodem.

De grond wordt in de loop der jaren lichter om te bewerken. Hiermee stijgt het vermogen van de grond om voeding en water vast te houden. Dus een reductie van het nitraatverlies in de bodem.

Lava+ verbetert de structuur van alle gronden, zowel van lichte zandgrond, veengrond als zware kleigrond. Door het verbreken van de onderlinge verbinding tussen de fijne kleideeltjes wordt de grond ruller.

* Het bodemleven explodeert van de gunstige bacteriën en schimmels en zij helpen de planten op allerlei manieren.

Lava+ aangebracht op landbouwgrond maakt een wereld van verschil. Het zorgt er niet alleen voor dat de planten de nodige zeldzame sporenelementen krijgen, maar de gunstige schimmels en bacteriën exploderen in aantal bij een hermineralisatie van de bodem, want lavameel is een belangrijke voedingsbron voor hen. Er ontstaat een soort wisselwerking. De planten leveren de suikers en krijgen in ruil voedingsstoffen van de schimmels en bacteriën. Deze kunnen veel beter de voeding uit de bodem halen dan dat de planten dat kunnen. Andere bacteriën maken zware metalen onschadelijk, brengen stikstof in de bodem, maken ziekmakende bacteriën en schimmels onschadelijk enz.

* Een dode bodem zorgt voor kleinere planten die veel vatbaarder zijn voor allerlei ziekten, schimmels en insecten.

Is de bodem dood dan moeten de planten alles zelf doen en groeien de verkeerde bacteriën en schimmels. Dit is veel moeizamer voor de plant zodat ze kleiner, trager en minder gezond opgroeit. Ze staan er ook alleen voor wanneer ze door ziekten worden belaagd. Een bodem wordt voornamelijk beoordeeld op zijn chemische samenstelling en niet op zijn biologische eigenschappen, maar de biologische eigenschappen zijn zeker even belangrijk, zoniet belangrijker.

* Met Lava+ bemeste planten zien er in alle opzichten veel beter uit: groter, vroeger rijp, gezonder en smakelijker.

Testen met Lava+ aangebracht op landbouwgrond of grassen geven duidelijk een grotere opbrengst met meer suikers, zetmeel en een hoger BRIX gehalte. Ze zijn ook nog eens groter, eerder rijp, smakelijker en bewaren langer. Daarbij zijn ze veel gezonder voor mens en dier.

Lava+ regelt ook de pH.

Door de hogere mineralisatiegraad wordt het water beter vastgehouden, zodat de planten steviger zijn en minder snel uitdrogen. Dit zorgt er ook voor dat ze veel langer bewaren. Ze weerstaan ook beter aan enkele graden vorst.

* De gewassen zijn minder vatbaar voor insecten.

thomson-cameron-lavameel-2Lava+ bevat veel kiezelzuur, wat voornamelijk uit silicium bestaat. Silicium verhoogt de stevigheid van de celwanden van de planten en daardoor is de plant steviger en weerbaarder tegen ziekten en insecten. Het zorgt er ook voor dat de gewassen duidelijk gezonder zijn, waardoor ze minder vatbaar voor schimmels en insecten zijn.

Insecten hebben geen pancreas en bezitten daardoor niet de juiste enzymen om het hoger suikergehalte van de gezonde planten te verteren. Daarom zullen ze veel minder gezonde planten aanvallen.

* Lava+ bevat 15% kalk en halveert het gebruik van meststoffen.

Lava+ zorgt voor evenwicht in de bodem. Het geeft langzaam zijn mineralen vrij en heeft daardoor een langdurende werking.

Het verbetert ook het watervasthoudend vermogen van de bodem en spoelt niet uit. Dit maakt het mogelijk om het voor meerdere jaren ineens toe te dienen.

Lavameel verhindert veel beter de uitspoeling van nitraat naar het grondwater dan kalk.

Bodems met lavameel zorgen voor de humusopbouw in de bodem. De grond wordt in de loop der jaren lichter om te bewerken.

Lava+ heeft een heel groot adsorbtievermogen. D.w.z. dat ze de ionen K, Ca, Mg, Na, NH3 en sporenelementen in grote hoeveelheden aan zich kunnen binden en pas dan vrijgeven als de concentratie in de bodem van één van deze elementen afneemt. Zo zorgen de kleimineralen voor een constante toevoer van allerlei voedingsstoffen in een gedoseerde vorm.

* Sporenelementen onmisbaar voor alle leven.

Planten én het menselijk lichaam hebben vele tientallen sporenelementen nodig. Alle sporenelementen in het menselijk lichaam samen passen in één theelepeltje, maar zonder kunnen we niet leven.

Alle biologische reacties worden in gang gezet door enzymen. Deze worden op hun beurt geactiveerd door sporenelementen. Enzymen en sporenelementen vormen een hechte relatie die aan de basis staan van alle biochemische processen. Wanneer deze processen teveel verstoord worden door vervuiling en tekorten, ontstaan er allerlei ziektesymptomen, zowel bij planten als bij de mens.

Mineraliseer uw bodem, dit is de beste bemesting!

Klik hier voor het 2 minuten durende filmpje van Cameron Thomson

Lava+ op de verschillende gewassen.

cameron-thomson-7
* Gras met Lava+
Gras die bemest is met Lava+ is veel gezonder voor de koeien en de paarden. Ze worden hierdoor ook veel  minder ziek en er zijn ook minder problemen allerhande zoals vruchtbaarheid. Hun spijsvertering wordt veel beter, wat de basis is van een goede gezondheid. De koeien geven meer melk met minder krachtvoer.

Lava+ zorgt ervoor dat het gras zich aanmerkelijk dieper gaat wortelen. De grasmat wordt dichter van structuur en krachtiger en er ontstaat een duidelijke toename van de groei van het gras. Hierdoor krijgt het onkruid geen ruimte om te groeien. Het gras is daardoor beter bestand tegen ziekte’s en overwintert veel beter.

Ook de groei van mos vermindert aanzienlijk en de regenwormen vermeerderen zich veel sneller.

* druiventeelt:
Vooral bij druiventeelt heeft Lava+ een heel positieve werking. Ook lavazand biedt heel veel voordelen. Zwaardere gronden kunnen hierdoor beter bewerkbaar worden gemaakt.

Omdat zanddeeltjes poreus zijn, zijn ze niet alleen in staat om water op te slaan (24-28%) maar blijken ze ook in staat om de overdag opgenomen warmte van de zon en/of lucht over een langere tijdspanne op te slaan.

Exacte metingen hebben uitgewezen dat op vergelijkbare percelen, de temperatuur ’s morgens steeds 5 graden hoger zijn dan bij een onbedekte bodem.

Vooral in de fruitteelt en in de wijnbouw kan men hierdoor beter resultaten behalen, ondermeer een vervroegde oogstperiode.

Om een opp. van 100m² te bedekken heeft men ongeveer 250kg lavazand nodig (zie lavagruis op deze website). 

Wespen houden van druiven, wanneer deze met Lava+ worden bestoven, dan worden deze ervan weerhouden hiervan te eten.

In de fruit-, aardappel- en wijnteelt wordt lavameel men al met succes toegepast tegen meeldauw of andere zwamziekten.

Meeldauw en andere zwamziekten:

Krijgen we bijv. met luizen of rupsen te maken, dan kunnen we ingrijpen door met Lava+ te bestuiven. Met behulp van zogenaamde poederverstuivers worden de insecten rechtstreeks bestoven.

Lava+ werkt zeer effectief tegen bladluizen (het fijne poeder verstikt ze), ook tegen meeldauw en andere zwamziekten. Het poeder kruipt tussen de gewrichten en ze worden geïmmobiliseerd.

Ook slakken vluchten voor Lava+. Niet alleen verdrijft bestuiving op het gewas de insecten en ziekten, het werkt ook bladversterkend en als bladvoeding.

Lava+ kruipt in de fijnste poriën van het blad en de sporenelementen die erin zitten worden zo gemakkelijk door de planten opgenomen.

Kan ook preventief tegen schimmels gestrooid worden (werkt goed door het uitdrogend effect). Bij de eerstvolgende regenbui spoelt het Lava+ van de bladeren en wordt op die wijze aan het bodemleven toegevoegd.

Insecten en ziekten fysisch bestrijden met lavameel:
* rozen:
Vooral rozen zijn gevoelig voor aanvallen van insecten en schimmelziekten, waardoor Lava+ ook hier een goede hulp kan bieden.

Compostering:

Als compostversneller dient de composthoop met 10kg Lava+ per m³ behandeld te worden. Dit verhindert de vieze geuren en de komst van vliegen. Ook verbetert Lava+ de kwaliteit van de compost doordat het de voedingsstoffen aan zich kan binden, zodat deze niet verloren gaan. Indien er geen Lavameel wordt toegediend dan vervliegt een belangrijk deel van de belangrijke voedingsstoffen (tot 50% van de stikstof!)

Lava+ halveert het gebruik van meststoffen en is de goedkoopste bemesting:

Wenst u de beste mest die er is neem dan zeevogelguano, klik hier: zeevogelguano, de beste humus: wormenmest

Lava+  verhoogt sterk de opbrengst, verhoogt de kwaliteit van de gewassen merkbaar en hierdoor ook de ziektegevoeligheid.

Bij het bemesten met Lava+ mag u de toediening van kunstmest of stalmest halveren. Teveel stikstof in de bodem, ook van stalmest maakt de bodem, het water, de planten, de dieren en de mensen ziek. Als de plant stikstof toegediend krijgt, dan krijgt de plant een groeistoot. Tezamen met die groeistoot heeft de plant dan veel mineralen en sporenelementen nodig, maar die moeten dan wel aanwezig zijn.

Lava+ vervangt geen meststoffen, maar verhoogt wel de effectiviteit hiervan, zodat je er minder moet van toedienen.

Gezien het resultaat is Lava+ de goedkoopste meststof.

Hoe is men gekomen tot de moderne landbouw?

De specialist hierin is Philip Callahan die ook een toestel gemaakt heeft om dit te meten.

Om een idee te geven, een grond met een paramagnetisch getal van 0 tot 100 wordt beschouwd als arm. 100 tot 300 als zijnde goed, 300 tot 700 zeer goed en boven de 700 als zijnde superieur. Ons lavameel om te verpoederen heeft een getal van 850 en onze Lava+ om de bodem te mineraliseren heeft een getal van 1.050!

Het is algemeen geweten dat lavagrond de beste grond is, maar de lava in IJsland heeft slechts een CGS getal van 20. Een paramagnetisch getal van 850 is uitzonderlijk goed en zal een extra boost geven aan uw gewassen.

Paramagnetische krachten zorgen er ook voor dat de sapstromen in de planten op en neer gaan. Ze zouden ook de “aura” van de plant stimuleren en versterken, waardoor de insecten wegblijven aangezien ze enkel de zwak stralende planten opruimen.

Paramagnetisme stimuleert ook de celdeling bij planten wat de groei stimuleert. Planten groeien beter in stenen potten dan in plastieken en dat is omdat een stenen bloempot paramagnetisch geladen is.

Wens je het paramagnetisme van uw grond te verhogen? Voeg er dan lavameel of lavagruis aan toe.

Philip Callahan: (1) “Excellente aarde komt van paramagnetische vulkanische aarde. Alle echt goede aarde is vulkanisch.”

Let op: gebruik geen lavazand, dit is enkel geschikt om kleibodems te breken. Het is veel te grof en het duurt wel honderd jaar alvorens het volledig ter beschikking komt.

cameron-thomson-5

Wanneer u het paramagnetisch getal, het CGS-getal genaamd, van uw grond verhoogt, dan kan dat zorgen voor een belangrijke extra opbrengst, zonder meststof of andere toevoegingen.

Paramagnetisme is goed voor alle leven. Zelfs al is het een dunne strooilaag, de planten gaan er naar op zoek.

De moderne landbouw is gebaseerd op de studie van Justus van Liebig in 1840, waarbij hij voorstelde om de bodem te bemesten met NPK in de juiste verhouding.

Later in zijn leven zag hij in dat hij verkeerd was en zei verder: “de moderne landbouw gaat ten onder door de roofbouw op de grond. “Deze latere schuldbekentenis werd door de chemische industrie én de universiteiten doodgezwegen.

VOORDELEN:

 • 100% natuurlijk en zonder enige bijwerking
 • goedkoop
 • bevat ALLE mineralen en sporenelementen die iedere plant nodig heeft
 • zorgt voor een halvering van het toedienen van meststoffen
 • zorgt voor grotere, sneller groeiende, lekkerdere, gezondere, langer bewarende en minder door insecten en ziekten aangetaste gewassen
 • weerstaan beter aan enkele graden vorst
 • vervangt kalk en hiermee ook de nadelen
 • zorgt voor een explosie van bioleven in de bodem, die volledig ten dienste staat van de planten
 • werkt zowel snel als traag en je kan er nooit teveel van geven
 • neutraliseert schadelijke elementen in de bodem, zoals schadelijk organismen en zware metalen
 • belet het uitspoelen van voedingstoffen
 • verbetert de structuur van alle gronden
 • vermindert de groei van mos aanzienlijk
 • en vele andere toepassingen: op compost, in drijfmest, in de stallen…
 

Lava+ heeft ook heel wat toepassingen bij paarden, koeien en kippen, alsook in de mest. Klik hier: Lava+ bij paarden en vee en in de mest

Lava+ gebruiksaanwijzing en prijzen

GEBRUIKSTOEPASSINGEN:

* akkerbouw: 800-1.000kg/ha en 500kg per jaar als onderhoudsbeurt
* grasland: 1.000 – 2.000kg/ha
* glasteelt: 5.000 kg/ha
* groententeelt: 750kg/ha als onderhoudsbeurt
* moestuin: 20kg Lava+ per 60/80m²
* fruitteelt: 4.000kg/ha en 1.000kg/ha onderhoudsbeurt
* bomenteelt: 5 à 10kg per boom of 0,5 – 2kg/m²
* substraatteelt: 5 – 20kg per m³
* kamerplanten: 1 eetlepel per pot
* rozen en heesters: 0,5kg per plant
* poederverstuiving over bladeren: 500kg/ha verstuiven
* composthoop: 10 – 20kg per m³
* voetbaden: 1kg per 100 liter water

PRAKTISCHE INFORMATIE:

Mineralogische samenstelling van Lavameel (FiBL-Liste Öko-Verarbeitung) : Gesteentemeel – Vaste stof Analyse :
SiO2 40-50% Al2O3 11-15% K2O 3-4%
CaO 10-15% MgO 6-8% Fe2O3 10-12%
Conform EU-verordening 889/2008 – Bijlage I mag lavameel gebruikt worden in de biologische teelt en is goedgekeurd door het FiBL(Forschungsinstitut für Biologischen Landbau).

Verpakking:
* zakken van 20kg / 25kg
* big bags van 1.000kg
* bulk

  Wij werken met echt lavameel en geen basalt of gelijkaadige!

Bij afhaling van een big bag geven wij een korting van 50€.

Lava+ om de bodem te mineraliseren.

Bij afhaling van een big bag geven wij een korting van 50€.

MIX Big bag 50% WormGold - 50% Lava+ om de bodem te mineraliseren (niet gemengd)

Bij afhaling van een big bag geven wij een korting van 50€.

Lavameel om te verpoederen.

Voor grotere hoeveelheden: vraag onze prijs en klik hier.

Home

Referenties uit vakliteratuur

(1) callahan,p,(1995).Paramangnestism:Rediscovering Nature’s Secret Force of Growth,Austin,uSA:Acres.

(2) Murray,M (2013),Leneskracht uit de Oceaan:De natuurlijke mix van mineralen en sporenelementen voor plant,dier en mens,Drachien,Nederland:Netwerk Vitale Landbouw en Voeding.

(3) Zimmermann,W.(1975).Steine geben Brot:Bedeutung und Wirkung des Urgesteinsmehles,Rotenburg,Duitsland:Verlag Ernst-Otto Cohrs.

(4) Michael Astera met Agricola (2014).De Ideale Bodem 2014:Een Handboek voor Nieuwe Landbouw:Hardenberg,Nederland:Drukkerij Welink.

(5) Julius Hensel (1893). Bread from Stones: Acres U.S.A. Austin, Texas 1991

34 Comments

Add a Comment
 1. D.R.S. Bergschenhoek

  Ga het bestellen en uitproberen

 2. Je hoeft niet veel verstand te hebben….maar als je het wil ervaren en je ogen gebruikt kun je het zien. Ik heb 2 boompjes gekocht en zette ze op een plaats waar te veel tocht was. De een zag ik duidelijk verpieteren en de ander zag er nog hetzelfde uit toen ik hem had aangeschaft. Degene die verpieterde had ik behandeld met lavameel….ik wachtte af …en als resultaat.. mooi groen, steviger van structuur mooi in bloei. Ik heb er fotos van gemaakt. De andere die er goed uit zag ging in uiterlijk achteruit en heb ik ook behandeld met lavameel. Ik wacht af……

 3. In de oorlog tegen heermoes lijkt mij lavameel zeker te proberen. Ga het bestellen.

 4. zeer ervaringsrijk een mooie site wil wel iedere keer tips dank je

 5. zeer interessant , ga dat eens proberen tegen heermoes

 6. klink veelbelovend als de helft waar is is het al het proberen waard

 7. Mijn interesse is zeker gewekt. Ik heb verschillende grote kuipplanten en rozen met bijbehorende problemen.

 8. Vind dit een zeer interessant artikel.
  Zal Lava+ uitproberen.
  Wens op de hoogte te blijven van verdere nieuwsberichten

 9. Mooi artikel! Ik ben geìnteresseerd ivm een moestuin.

  Word graag op de hoogte gehouden.

 10. Lovely site. Most interesting.

 11. Ik zit hier met arme zandgrond dus zeker geinteresseerd ,het proberen waard denk ik

 12. vandeputte greet

  heel leerrijke site .
  ik gebruik nu ook al lavagruis voor de rotsplanten
  nu ga ik het ook proberen in de groente tuin
  wens op de hoogte te blijven van dit artikel

 13. Super interessant, ik zou graag op de hoogte blijven

 14. Word graag op de hoogte gehouden.

 15. Armand Schuybroek

  Graag ontvang ik uw berichten en nieuws .

 16. Heel interessant onderwerp; verarming van “Onze Landbouw grond”! Conclusie! Industrie is killing us. Met voor bedachte rade.

 17. De moeite waard om uit te proberen
  Wordt graag verder op de hoogte gehouden

 18. Hilde van Daele

  ik kan jullie niet genoeg danken voor zulk INTERRESSANT artikel!!!!!!
  Ik stuur het door naar vele vrienden van moeder aarde.
  Ik krijg zeeeer graag nog info van jullie door!
  DIEPE DANK en warme LICHTgroeten

 19. bedankt voor dit interesant artikel,

 20. ik krijg graag nog informatie door. dank u voor het interessante artikel

 21. dank u voor het interessante artikel graag nog informatie

 22. Werkt perfect , op onze vereniging zijn tientallen leden nu bezig met dit product .
  het bestrijd ook heermoes.

 23. Koos van Haaren

  Het is erg interessant wat ik gelezen heb en ik ga het zeker proberen bij het fruit in mijn tuin. Als het dus zoals beschreven ook helpt tegen oa bladluis dat ben ik helemaal tevreden want daar gaan appels van kleven.

 24. Hilde spreutels

  Waauw ! Hebben jullie een nieuwsbrief ? Ik word graag verder op de hoogte gehouden van zulke interessante artikels. Alvast bedankt !

 25. Het is het proberen waard,word graag op de hoogte gehouden

 26. Lavameel wordt ook geadviseerd tegen de buxusmot.
  Daar wordt hier niet over gesproken. Was u daar al mee bekend??

  Wel jammer dat het gebruik van kunstmest in dit artikel niet wordt afgeraden…..

 27. Een heel leerrijk artikel.Lavameel is ook heel goed geschikt om in het kippenhok en in het stofbad van de kippen te verwerken om de bloedluis te verstikken.alvast bedankt voor de nuttige informatie

 28. marnix demeulemeester

  heel interessant graag vervolg

 29. Hallo,
  Zeer interessant verhaal.
  Ik wil het heel graag professioneel gebruiken in de strijd tegen heermoes, maar wat zou dan de dosering per m2 zijn in sierbepanting? Heesters, en vaste planten. 0,5kg per heester kan ik terugvinden maar het betreffende plantvak is al aangeplant. Hoeveel strooi ik dan per m2 , en hoe verwerk ik het product, moet ik het door de toplaag werken?

 30. Vincent Vanderhoven

  Hoi C. !

  Het was een fijn telefoongesprek deze middag, zet mij gerust ook op de nieuwsbrief als er eentje is ! Ik laat nog iets weten wanneer ik tot daar geraak !

 31. Mijn interesse werd gewekt omdat ik iets zocht tegen Heermoes. 20 zakken lavameel gekocht, en bij de aanleg van mijn tuin – het was een verwaarloosde tuin van de vorige bewoners op zandgrond – bij elke plant of struik die de grond inging heb ik de lavameel toegevoegd. Ik heb nu – na 1 jaar – een super gezonde groene tuin waar ook geen heermoes meer naar boven komt. Mensen geloven nauwelijks dat mijn tuin 1 jaar oud is.
  Wat een super spul !!!!! Bij mijn rozenkweker zag ik laatst kleine doosjes lavameel van DCM te koop – Ha –
  ik heb zakken van 20 kg voor nauwelijks iets meer euro’s dan de kleine DCM doosjes.

 32. Chantal Van Heymbeeck

  Ik gebruik lavameel voor de paardeweide. Van mijn mest maak ik bokashi met micro-organismen en dit word super compost. Heel tevreden van het resultaat! Ik hou niet van al die chemische rommel! Het kan echt anders. Bedankt biosolutions!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Biosolutions © 2019 Frontier Theme
Terug naar boven