Lavameel: Lava+

–> Voor grotere hoeveelheden (vanaf 10 ton): vraag onze prijs en klik hier.

Wij verkopen 2 soorten lavameel:

 • Lava+ om de bodem te mineraliseren (zie blauwe rand)
 • Lavameel om te verpoederen (zie groene rand)

Het verschil zit hem dat Lava+ iets grover is dan lavameel en daardoor wat goedkoper is. Heeft u lavameel nodig om dit in uw moestuin, tuin, gazon, gras uit te strooien? Dan raden wij Lava+ aan. Het strooit ook gemakkelijker en stuift niet. Heeft u lavameel nodig om dit heel fijn te verstuiven? Dan raden wij lavameel aan.

Bij afhaling van een big bag geven wij een korting van 50€.

Lavameel is de beste grondverbeteraar + veruit het goedkoopste en meest efficiënte middel

Het is algemeen geweten dat lavagrond de beste grond is, het bestaat uit 100% oergesteentepoeder van vulkanen. Lavameel is de beste grondverbeteraar en is veruit het goedkoopste en meest efficiënte middel om uw bodem terug gezond te maken.

Het heeft alle mineralen en sporenelementen in de goede verhouding en dit zijn er meer dan 80! Lava+ verbetert de structuur van alle gronden, zowel van lichte zandgrond, veengrond als zware kleigrond door de vorming van klei-humus-complexen en zorgt zo voor de humusopbouw in de bodem. De grond wordt in de loop der jaren lichter om te bewerken. Hiermee stijgt het vermogen van de grond om voeding en water vast te houden. Dus een reductie van het nitraatverlies in de bodem.

Lava+ is veel meer dan de som van al zijn bestanddelen. Het bezit ook eigenschappen die de chemicus nog niet kan definiëren, maar die de gebruiker van Lava+ wel bemerkt. Volg even mee met ons welke ongelofelijke voordelen lavameel heeft.

VOORDELEN LAVAMEEL:

 • 100% natuurlijk en zonder enige bijwerking
 • Goedkoop
 • Bevat ALLE mineralen en sporenelementen die iedere plant nodig heeft
 • Het bodemleven explodeert van de gunstige bacteriën en schimmels

Lava+ aangebracht op de bodem maakt een wereld van verschil. Het zorgt er niet alleen voor dat de planten de nodige zeldzame sporenelementen krijgen, maar de gunstige schimmels en bacteriën exploderen in aantal bij een hermineralisatie van de bodem, want lavameel is een belangrijke voedingsbron voor hen. Er ontstaat een soort wisselwerking. De planten leveren de suikers en krijgen in ruil voedingsstoffen van de schimmels en bacteriën. Deze kunnen veel beter de voeding uit de bodem halen dan dat de planten dat kunnen. Andere bacteriën maken zware metalen onschadelijk, brengen stikstof in de bodem, maken ziekmakende bacteriën en schimmels onschadelijk enz.

Een dode bodem zorgt voor kleinere planten die veel vatbaarder zijn voor allerlei ziekten, schimmels en insecten. Is de bodem dood dan moeten de planten alles zelf doen en groeien de verkeerde bacteriën en schimmels. Dit is veel moeizamer voor de plant zodat ze kleiner, trager en minder gezond opgroeit. Ze staan er ook alleen voor wanneer ze door ziekten worden belaagd. Een bodem wordt voornamelijk beoordeeld op zijn chemische samenstelling en niet op zijn biologische eigenschappen, maar de biologische eigenschappen zijn zeker even belangrijk, zoniet belangrijker.

 • Lava+ bemeste planten zijn: groter, sneller groeiend, gezonder, smakelijker, bewaren langer, vroeger rijp,…

Testen met Lava+ aangebracht op landbouwgrond of grassen geven duidelijk een grotere opbrengst met meer suikers, zetmeel en een hoger BRIX gehalte. Ze zijn ook nog eens groter, eerder rijp, smakelijker en bewaren langer. Daarbij zijn ze veel gezonder voor mens en dier.

Lava+ regelt ook de pH. Door de hogere mineralisatiegraad wordt het water beter vastgehouden, zodat de planten steviger zijn en minder snel uitdrogen. Dit zorgt er ook voor dat ze veel langer bewaren.

 • De gewassen zijn minder vatbaar voor insecten en ziekten

Lava+ bevat veel kiezelzuur, wat voornamelijk uit silicium bestaat. Silicium verhoogt de stevigheid van de celwanden van de planten en daardoor is de plant steviger en weerbaarder tegen ziekten en insecten. Het blad wordt ook harder om aan te knabbelen. Het zorgt er ook voor dat de gewassen duidelijk gezonder zijn, waardoor ze minder vatbaar voor schimmels en insecten zijn. Ze weerstaan ook beter aan enkele graden vorst.

Insecten hebben geen pancreas en bezitten daardoor niet de juiste enzymen om het hoger suikergehalte van de gezonde planten te verteren. Daarom zullen ze veel minder gezonde planten aanvallen. De suikers beginnen dan te gisten, waaraan ze dan kunnen sterven.

 • Vervangt kalk en hiermee ook de nadelen

Lava+ bevat 15% kalk en zorgt voor evenwicht in de bodem. Het geeft langzaam zijn mineralen vrij en heeft daardoor een langdurende werking. Lava+ heeft een heel groot adsorbtievermogen (= kleefvermogen) en spoelt niet uit. Dit maakt het mogelijk om het voor meerdere jaren ineens toe te dienen. D.w.z. dat ze de ionen K, Ca, Mg, Na, NH3 en sporenelementen in grote hoeveelheden aan zich kunnen binden en pas dan vrijgeven als de concentratie in de bodem van één van deze elementen afneemt. Zo zorgen de kleimineralen voor een constante toevoer van allerlei voedingsstoffen in een gedoseerde vorm.

 • Zorgt voor een halvering van het toedienen van meststoffen, het is de goedkoopste bemesting

Lava+ vervangt geen meststoffen, maar verhoogt wel de effectiviteit hiervan, zodat u er minder moet van toedienen. Bij het bemesten met Lava+ mag u de toediening van kunstmest of stalmest halveren. Teveel stikstof in de bodem, ook van stalmest maakt de bodem, het water, de planten, de dieren en de mensen ziek. Als de plant stikstof toegediend krijgt, dan krijgt de plant een groeistoot. Tezamen met die groeistoot heeft de plant dan veel mineralen en sporenelementen nodig, maar die moeten dan wel aanwezig zijn.

Wenst u de beste mest, neem dan zeevogelguano, klik hier: Zeevogelguano,
voor de beste humus, klik hier: Wormenmest

 • Verbetert de structuur van alle gronden

Bodems met lavameel zorgen voor de humusopbouw in de bodem. De grond wordt in de loop der jaren lichter om te bewerken.

 • Planten weerstaan beter aan enkele graden vorst
 • Werkt zowel snel als traag en je kan er nooit teveel van geven
 • Neutraliseert schadelijke elementen in de bodem, zoals schadelijk organismen en zware metalen
 • Belet het uitspoelen van voedingstoffen
 • Vermindert de groei van mos aanzienlijk
 • Droogt schimmels zoals meeldauw uit, waardoor ze verdwijnen
 • En vele andere toepassingen: op compost, in drijfmest, in de stallen…
Thomson Cameron - Lavameel BioSolutions

Het effect van Lava+ op de verschillende gewassen

Om meer te weten te komen van het effect van Lava+ op de gewassen [gras, druiventeelt, schimmels (meeldauw en andere zwamziektes), rozen, compostering en paramagnetisme].
→ Klik hier: Lava+ op de verschillende gewassen

Lavameel: het wonder van Thomson Cameron in Schotland

Cameron Thomson lavameel BioSolutions

Thomson Cameron met de resultaten van bemesting met lavameel op zijn onvruchtbare grond in Scotland. In grote delen van Schotland is de grond ongeschikt om gewassen te telen. De grond is er arm, te zuur en de weersomstandigheden zijn soms extreem…

Behalve als je lavameel gebruikt. Specialisten van over de hele wereld komen kijken. Zijn vrouw zegt: “het probleem dat geleerden met lavameel hebben, is dat ze deze methode te eenvoudig vinden”.

De gewassen zijn niet alleen zeer groot, maar zijn ook zeer lekker en voedzaam.

Klik hier voor het 2 minuten durende filmpje van Cameron Thomson.

Al 160 jaar zijn we onze bodems aan het uitputten.

Planten groeien weliswaar gestimuleerd door de kunstmest, maar ze hebben wel een tekort aan essentiële sporenelementen. 160 jaar kunstmest hebben de bodems in het Westen sterk uitgeput. Men oogst 60 mineralen en strooit er slechts enkele terug. Er zijn slechts een 16 tal mineralen in voldoende hoeveelheden aanwezig. Die andere meer dan 40 worden NOOIT aangevuld.

Vandaar dat de planten niet zo gezond zijn en voortdurend gesproeid moeten worden met allerlei producten om de opruimers van de natuur af te weren. We kweken planten die volgens de normen van de natuur niet voldoen en dus opgeruimd moeten worden. Ongezonde planten zenden andere signalen uit dan gezonde. Insecten kunnen deze waarnemen en zoeken dergelijke planten op. Schimmels en bacteriën ondervinden ook veel minder weerstand en kunnen tot ziekten uitbreken.

–> Wil u meer te weten komen over de schadelijke effecten van kunstmest? Klik hier

Hoe een tekort aan mineralen kan leiden tot gezondheidsproblemen

Goed koken met ontbrekende ingrediënten lukt niet!

GEBRUIKSTOEPASSINGEN

Mag het hele jaar toegediend worden:

Voor het gazon, tuin of moestuin:

  • 300 gram/m² het eerste jaar 
  • daarna jaarlijks 100 gram/m² of
  • 1 kg/m² ineens strooien, dan bent u goed voor 8 jaar ver (spoelt niet uit en u kan niet overdoseren)

Andere toepassingen:

 • akkerbouw: 800-1.000kg/ha en 500kg per jaar als onderhoudsbeurt
 • grasland: 1.000 – 2.000kg/ha
 • glasteelt: 5.000 kg/ha
 • groententeelt: 750kg/ha als onderhoudsbeurt
 • moestuin: 20kg Lava+ per 60/80m²
 • fruitteelt: 4.000kg/ha en 1.000kg/ha onderhoudsbeurt
 • bomenteelt: 5 à 10kg per boom of 0,5 – 2kg/m²
 • substraatteelt: 5 – 20kg per m³
 • kamerplanten: 1 eetlepel per pot
 • rozen en heesters: 0,5kg per plant
 • poederverstuiving over bladeren: 500kg/ha verstuiven
 • composthoop: 10 – 20kg per m³
 • voetbaden: 1kg per 100 liter water

PRAKTISCHE INFORMATIE

Mineralogische samenstelling van Lavameel (FiBL-Liste Öko-Verarbeitung) : Gesteentemeel – Vaste stof Analyse:
SiO2 40-50% Al2O3 11-15% K2O 3-4%
CaO 10-15% MgO 6-8% Fe2O3 10-12%
Conform EU-verordening 889/2008 – Bijlage I mag lavameel gebruikt worden in de biologische teelt en is goedgekeurd door het FiBL(Forschungsinstitut für Biologischen Landbau).

Referenties uit vakliteratuur

(1) callahan,p,(1995).Paramangnestism:Rediscovering Nature’s Secret Force of Growth,Austin,uSA:Acres.

(2) Murray,M (2013),Leneskracht uit de Oceaan:De natuurlijke mix van mineralen en sporenelementen voor plant,dier en mens,Drachien,Nederland:Netwerk Vitale Landbouw en Voeding.

(3) Zimmermann,W.(1975).Steine geben Brot:Bedeutung und Wirkung des Urgesteinsmehles,Rotenburg,Duitsland:Verlag Ernst-Otto Cohrs.

(4) Michael Astera met Agricola (2014).De Ideale Bodem 2014:Een Handboek voor Nieuwe Landbouw:Hardenberg,Nederland:Drukkerij Welink.

(5) Julius Hensel (1893). Bread from Stones: Acres U.S.A. Austin, Texas 1991

37 Comments

Add a Comment
 1. D.R.S. Bergschenhoek

  Ga het bestellen en uitproberen

 2. Je hoeft niet veel verstand te hebben….maar als je het wil ervaren en je ogen gebruikt kun je het zien. Ik heb 2 boompjes gekocht en zette ze op een plaats waar te veel tocht was. De een zag ik duidelijk verpieteren en de ander zag er nog hetzelfde uit toen ik hem had aangeschaft. Degene die verpieterde had ik behandeld met lavameel….ik wachtte af …en als resultaat.. mooi groen, steviger van structuur mooi in bloei. Ik heb er fotos van gemaakt. De andere die er goed uit zag ging in uiterlijk achteruit en heb ik ook behandeld met lavameel. Ik wacht af……

 3. In de oorlog tegen heermoes lijkt mij lavameel zeker te proberen. Ga het bestellen.

 4. zeer ervaringsrijk een mooie site wil wel iedere keer tips dank je

 5. veel geleerd

 6. zeer interessant , ga dat eens proberen tegen heermoes

 7. klink veelbelovend als de helft waar is is het al het proberen waard

 8. Mijn interesse is zeker gewekt. Ik heb verschillende grote kuipplanten en rozen met bijbehorende problemen.

 9. Vind dit een zeer interessant artikel.
  Zal Lava+ uitproberen.
  Wens op de hoogte te blijven van verdere nieuwsberichten

 10. Mooi artikel! Ik ben geìnteresseerd ivm een moestuin.

  Word graag op de hoogte gehouden.

 11. Lovely site. Most interesting.

 12. Ik zit hier met arme zandgrond dus zeker geinteresseerd ,het proberen waard denk ik

 13. vandeputte greet

  heel leerrijke site .
  ik gebruik nu ook al lavagruis voor de rotsplanten
  nu ga ik het ook proberen in de groente tuin
  wens op de hoogte te blijven van dit artikel

 14. Super interessant, ik zou graag op de hoogte blijven

 15. Word graag op de hoogte gehouden.

 16. Armand Schuybroek

  Graag ontvang ik uw berichten en nieuws .

 17. Heel interessant onderwerp; verarming van “Onze Landbouw grond”! Conclusie! Industrie is killing us. Met voor bedachte rade.

 18. De moeite waard om uit te proberen
  Wordt graag verder op de hoogte gehouden

 19. Hilde van Daele

  ik kan jullie niet genoeg danken voor zulk INTERRESSANT artikel!!!!!!
  Ik stuur het door naar vele vrienden van moeder aarde.
  Ik krijg zeeeer graag nog info van jullie door!
  DIEPE DANK en warme LICHTgroeten

 20. bedankt voor dit interesant artikel,

 21. ik krijg graag nog informatie door. dank u voor het interessante artikel

 22. dank u voor het interessante artikel graag nog informatie

 23. Werkt perfect , op onze vereniging zijn tientallen leden nu bezig met dit product .
  het bestrijd ook heermoes.

 24. Koos van Haaren

  Het is erg interessant wat ik gelezen heb en ik ga het zeker proberen bij het fruit in mijn tuin. Als het dus zoals beschreven ook helpt tegen oa bladluis dat ben ik helemaal tevreden want daar gaan appels van kleven.

 25. Hilde spreutels

  Waauw ! Hebben jullie een nieuwsbrief ? Ik word graag verder op de hoogte gehouden van zulke interessante artikels. Alvast bedankt !

 26. Het is het proberen waard,word graag op de hoogte gehouden

 27. Lavameel wordt ook geadviseerd tegen de buxusmot.
  Daar wordt hier niet over gesproken. Was u daar al mee bekend??

  Wel jammer dat het gebruik van kunstmest in dit artikel niet wordt afgeraden…..

 28. Een heel leerrijk artikel.Lavameel is ook heel goed geschikt om in het kippenhok en in het stofbad van de kippen te verwerken om de bloedluis te verstikken.alvast bedankt voor de nuttige informatie

 29. marnix demeulemeester

  heel interessant graag vervolg

 30. Hallo,
  Zeer interessant verhaal.
  Ik wil het heel graag professioneel gebruiken in de strijd tegen heermoes, maar wat zou dan de dosering per m2 zijn in sierbepanting? Heesters, en vaste planten. 0,5kg per heester kan ik terugvinden maar het betreffende plantvak is al aangeplant. Hoeveel strooi ik dan per m2 , en hoe verwerk ik het product, moet ik het door de toplaag werken?

 31. Vincent Vanderhoven

  Hoi C. !

  Het was een fijn telefoongesprek deze middag, zet mij gerust ook op de nieuwsbrief als er eentje is ! Ik laat nog iets weten wanneer ik tot daar geraak !

 32. Mijn interesse werd gewekt omdat ik iets zocht tegen Heermoes. 20 zakken lavameel gekocht, en bij de aanleg van mijn tuin – het was een verwaarloosde tuin van de vorige bewoners op zandgrond – bij elke plant of struik die de grond inging heb ik de lavameel toegevoegd. Ik heb nu – na 1 jaar – een super gezonde groene tuin waar ook geen heermoes meer naar boven komt. Mensen geloven nauwelijks dat mijn tuin 1 jaar oud is.
  Wat een super spul !!!!! Bij mijn rozenkweker zag ik laatst kleine doosjes lavameel van DCM te koop – Ha –
  ik heb zakken van 20 kg voor nauwelijks iets meer euro’s dan de kleine DCM doosjes.

 33. Chantal Van Heymbeeck

  Ik gebruik lavameel voor de paardeweide. Van mijn mest maak ik bokashi met micro-organismen en dit word super compost. Heel tevreden van het resultaat! Ik hou niet van al die chemische rommel! Het kan echt anders. Bedankt biosolutions!!!

 34. Heb verleden jaar prei geplant en heb deze 1 keer blauwe korrel gegeven. Resultaat 90% soepprei planten (staan wel op zandgrond).
  Heb nu prei gezet en op 2 maanden staan er 90% stoofprei+-3 a 4 cm dikte. Heb op +- 50m2 1 zak lavameel gestrooid. Ik heb nu stoofprei teveel.

 35. Heb mijn fuchsia’s dit keer ook lavameel gegeven en verwerkt in de potgrond.
  Zeker een duidelijk verschil.Prachtige bloemen en rijkelijker.
  Ik gebruikte het al op de groentetuin.Doe nu nog half koemest en half lavameel
  maar komend jaar alleen nog lavameel.

 36. Dank u wel voor deze eye opener.

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Biosolutions © 2021 Frontier Theme