Mycorrhiza + Trichoderma

Onze wonderbaarlijke schimmel

Wanneer je bij het planten of zaaien onze wonderbaarlijke schimmel toevoegt, zorg je ervoor dat uw plant een tien maal groter wortelstelsel heeft die bovendien veel breder en dieper gaat dan de wortels normaal kunnen. De schimmel is veel fijner dan de fijnste wortelharen en kan zo water en voedingsstoffen aanbrengen die de wortels anders nooit zouden kunnen bereiken. De fijnste wortelharen zijn 1 à 2mm lang, de schimmeldraden daarentegen gaan tot 15cm ver en dieper. Zo zorg je voor een levenslange samenwerking tussen plant (ook grassen en bomen) en onze mycorrhiza.

De planten, bomen en grassen kunnen zo met hun schimmeldraden veel dieper dan de diepste wortelpunten en kunnen zo water zoeken op veel diepere plaatsen. Als gevolg kan deze plant/boom/gras die geënt is met onze mycorrhiza veel beter tegen een droogteperiode.

Een grotere oogst met minder meststoffen.

Onze Mycorrhiza schimmel is een mengeling van ecto- en endo Mycorrhiza. De ene groeit op de wortel en de andere in de wortel. Zo werken bomen meestal met ecto-mycorrhiza en de rest meestal met endo-mycorrhiza. Deze schimmel kan ook veel beter mineralen opnemen dan dat de wortels dit kunnen. Dit doet hij door het afscheiden van krachtige chemische stoffen, die de mineralen in de bodem oplost. De planten komen zo aan voeding die ze alleen niet konden vrijmaken uit de bodem. Hierdoor kan men gewassen kweken met tot 30% minder stikstof.
Om te overleven heeft mycorrhiza suikers nodig. Aangezien ze onder de grond leven kunnen ze die niet aanmaken, want daar is fotosynthese voor nodig. Planten daarentegen kunnen zeer goed suikers aanmaken en steken de helft van hun suikers terug in de bodem in ruil voor verteerde mineralen. Op die manier helpt de een de andere.

Net zoals alle dieren hun mineralen uit plantaardig materiaal of afgeleide (dieren) halen, zo verkiezen planten hun minerale voeding reeds verwerkt door het bodemleven.
Je kunt planten enkel rechtstreeks met mineralen voeden onder de vorm van zouten, die ze wel kunnen opnemen (kunstmest). Deze zouten zorgen evenwel voor een massale sterfte van het bodemleven (= zout op een slak) en voor ongezondere planten (ook voor de mens). Ziehier de gevolgen van het toedienen van kunstmest: kunstmest

Mycorrhiza waarschuwt planten voor gevaren.


De ene plant waarschuwt de andere door middel
van de Mycorrhizaschimmel. Dit kan doordat deze
schimmels met elkaar in verbinding staan.

Uit recent onderzoek is gebleken dat wanneer verschillende planten onderling verbonden zijn door de Mycorrhiza schimmel ze elkaar waarschuwen voor plagen.

Als proef had men op een plant enkele luizen gezet. Deze plant was door mycorrhizadraden verbonden met eenzelfde plant een stukje verderop. Na enige tijd werden er ook luizen op deze plant gezet, maar deze lieten zich direct op de grond vallen en hadden geen zin in die plant. De plant was al gewaarschuwd door zijn “vriend” en ze had al enkele verdedigingsmechanismen in gang gezet.

Plotse dood na het verplanten, hoe komt dit?

Veel tuiniers kopen of kweken planten in steriele compost waar de planten gemakkelijk toegang hebben tot essentiële voeding. Eenmaal deze planten geplant worden in de “echte wereld”: de aarde jungle, met zijn goede en met slechte bacteriën en schimmels, is dit een zware aanpassing. De plant heeft nog geen netwerk uitgebouwd van goede bacteriën en schimmels die ze beschermen en zijn hierdoor veel vatbaarder voor ziekten en slechte groei. Mycorrhiza doet veel meer dan voedsel en water aanbrengen, ze beschermt de plant ook tegen ziekten en plagen, zowel door ze fysiek te weren als wel door ze te waarschuwen. Ze kan ook antibiotica aanmaken.
Voor sommige planten is de schok van een verplanting in de aarde te groot waardoor ze het niet overleven.

Mycorrhiza maakt de plant ook weerbaarder tegen vorst, droogte, zout, toxische stoffen en extreme pH- en temperatuurschommelingen.
Ze bevordert ook de groei van de stikstofbindende bacterie Rhizobium.
Er worden vijf maal zoveel gunstige micro-organismen gevonden in de nabijheid van mycorrhiza. Deze zorgen op hun beurt ook voor de plant.

Mycorrhiza moet toegediend worden bij het zaaien of het verplanten.

In de meeste bodems zijn er niet voldoende of zelfs geen natuurlijke mycorrhizaschimmels. Hierdoor worden de planten totaal niet of slechts voor een klein gedeelte gekoloniseerd.
Het is heel belangrijk dat de plant bij het zaaien of verplanten direct met de wortels in contact komt met de mycorrhizaschimmel. In dit geval worden de wortels volledig gekoloniseerd en geniet de plant van de grote voordelen van een volledige kolonisatie. Daarom is het zeer belangrijk om Myco+ toe te dienen bij het planten of het zaaien, zodat iedere millimeter wortel in enkele dagen gekoloniseerd wordt.

Bijkomende weetjes.

Mycorrhiza helpt bij het openbreken van verdichte bodems. Ze lijmen bodemdeeltjes aan elkaar en zorgen hierdoor voor een poreuzere bodem.

95% van alle planten werken met deze schimmel. De volgende planten werken daar niet mee: kolen, spinazie, azalea’s, camellia en nog enkele.

Mycorrhiza op gazon
Links gras met mycorrhiza en rechts zonder.

Wanneer je bij het aanleggen van een nieuw gazon mycorrhiza toevoegt krijg je een veel mooier gazon.

Proef: Bij een studie met een bodem die een jaar geleden met veel kunstmest werd behandeld, werd het jaar daarna geen kunstmest gebruikt, maar mycorrhiza en het rendement steeg met 35%.
Normaal mag je rekenen dat je met het toedienen van mycorrhiza een 20 tot 30% hogere opbrengst hebt. Op armere bodems is het resultaat nog groter.

Gebruiksaanwijzingen:

Neem de plant uit de pot en hou de plant schuin en strooi al draaiende mycorrhiza op de wortels. Doe dit boven het plantgat zo dienen de gevallen sporen voor de onderkant van de wortels.
Mycorrhiza moet direct contact hebben met de wortels.

Wat is schadelijk voor mycorrhiza:

– kunstmest
– teveel fosfor. mycorrhiza is voornamelijk een aanbrenger van fosfor. Bij teveel fosfor is hij nutteloos en slaapt.
– mycorrhiza moet binnen de 48u in contact komen met de wortel
– indien er teveel voeding aanwezig is kan mycorrhiza parasiteren
– sterke pH schommelingen kan mycorrhiza doden: geef nooit poederkalk, want deze wordt veel te snel opgenomen, het best is zeeschelpenkalk want dit gaat heel geleidelijk.
– verstoor de bodem zo weinig mogelijk, dus niet spitten
– pesticiden werken anti-schimmel
– kraantjeswater is niet zo goed, want het bevat chloor. Of je laat het 24u in een emmer staan.

Trichoderma:

Trichoderma stimuleert de groei en wortelontwikkeling van jonge plantjes en stekjes en onderdrukt de ongewenste micro-organismen. Dit voorkomt het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen.

Wikipedia:
Bepaalde Trichoderma Harzianum stammen worden gebruikt als een fungicide (= schimmelbestrijder) bij de bestrijding van Botrytis, Fusarium en Penicillium sp. De schimmel wordt op de bladeren gesproeid en kan verder gebruikt worden ter onderdrukking van ziekteverwekkende schimmels op zaad en in de grond.

  • Botrytis of grauwe schimmel is een parasiet en kan zowel kiemplanten als alle delen (blad, bloemdelen, stengel en vrucht) van planten aantasten. Bij een hoge luchtvochtigheid of een nat gewas vindt de aantasting via kleine wondjes of afgevallen bloempjes plaats en groeit de schimmel verder op afstervend en dood plantmateriaal. Van hier uit kan het ook levend materiaal aantasten. Soms wordt de aantasting pas veel later zichtbaar. Zo vindt de aantasting bij aardbei plaats tijdens de bloei, maar komt pas tot uiting op de vrucht.Grauwe schimmel komt op zeer veel plantensoorten voor.Op de aangetaste delen ontwikkelen zich eerst bruine vlekken waarop later een grijs schimmelpluis gevormd wordt.De gegeven namen voor de aantasting verschillen afhankelijk van het gewas en het deel van de plant dat wordt aangetast. Vaak heet de aantasting Grauwe schimmel, maar de aantasting kan ook andere namen hebben. Zo heet de aantastingkiemplanteziekte bij kiemplanten
    voetziekte bij erwt, peul
    smet en smeul bij sla, andijvie, koolrabi, Chinese kool
    vruchtrot bij aardbei
    rot bij boon, aardbei
  • Fusarium is een geslacht van parasiterende schimmels die in de bodem voorkomen en die planten en dieren kunnen aantasten. Daarnaast produceren ze ook mycotoxines die voedsel kunnen besmetten.Bij planten veroorzaken de schimmels fusariumrot: Ze tasten de wortels aan, die hierdoor zwart worden en afsterven. Vervolgens verwelkt de hele plant en sterft af. Ook veroorzaken ze afrijpingsziekten bij granen.Er is geen middel tegen fusariumrot. Alle aangetaste planten moeten zo snel mogelijk vernietigd worden om besmetting van nog onaangetaste planten te voorkomen. De bodem moet vervolgens gesteriliseerd worden met een bodemsterilisator.Deze schimmels kunnen veel tuinplanten aantasten, maar zijn vooral een probleem in broeikassen, tropische tuinen en voor kwekerijen. Ook is deze ziekte te vinden in akkerbouwgewassen zoals aardappelen en granen.

Hoeveelheden:

Bij het zaaien: meng onder het zaad of strooi in de zaaigeul.
pot van  0,5 – 1 liter  =   5 gram
pot van 2 – 3 liter      = 15 gram
pot van 5 liter           = 25 gram
pot van 10 liter         = 50 gram
pot van 15 – 25 liter  = 70 gram

Mycorrhiza + Trichoderma

Hieronder extra info over Mycorrhiza (film Youtube, 2 min)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Biosolutions © 2019 Frontier Theme
Terug naar boven