Stalmest op de mesthoop

Gewone stalmest van de mesthoop op het land aangebracht is voor 50% verkwisting die het milieu verontreinigt.

stalmest

Iedere landbouwer probeert het verlies van vooral stikstof bij zijn mestopslag tot een minimum te beperken, door ervoor te zorgen dat er geen zuurstof aan kan. Eenmaal op het land aangebracht verdwijnt de bescherming van de hoop en verdwijnt een belangrijk deel van de stikstof. De mest die men aanvoert is voor ’t grootste deel gemakkelijk oplosbare voedingshumus en die wordt weggespoeld, ook als de mest ondergeploegd wordt. Al na drie jaar kan niemand meer constateren dat de akker een flinke dosis stalmest heeft gehad.gezonde bodem is levende humus.

Alleen een stalmest die rijk is aan stro en dus luchtig, die met lavameel vermengd is, dat wormen en na hen alle andere levende wezens van de bodem er in kunnen leven. Alleen een dergelijke aan humus-klei-complexen rijke stalmest kan zijn stikstof, fosfor en andere mineralen behouden en wordt niet weggespoeld.

Het is absoluut noodzakelijk dat ALLE soorten mest van koeien, kippen, schapen, paarden, kippen enz. met stro en 3 – 5% lavameel worden vermengd. Lavameel bindt de mineralen aan zich en het zijn enkel de plantenzuren van de wortels die deze terug vrij kunnen maken.

Een test (uit een boek van 1978):
Een drie maanden oude mesthoop van stierkalveren + zaagsel + willekeurig groengoed + lavameel had nog exact evenveel N-P-K mineralen als een op dezelfde manier behandelde mesthoop die er vijftien maanden onverzorgd bij lag. In deze lange onverzorgde ligtijd was niets uitgespoeld. Zonder lavameel zou de helft uitgespoeld zijn.
Een tweede praktijkvoorbeeld:

Het volgende stond ook in dit boek: Een landbouwer (1947) had het gevoel dat op zijn grasland iets niet meer klopte; de grond nam de mest niet meer op. Zijn grond was compact geworden en traag. Hij ging naar een adviesbureau voor de landbouw en zij stelden een verslibbing vast en raadden hem aan om voor 20.000€  (=4500fl in 1947) Thomasslakkenmeel te kopen.

De schrijver van het boek ging kijken en liet de mooi opgezette stalmest opensteken. Van buitenaf was hij handbreed bruin en van binnen groen en zo zou hij deze gebruiken. Hij gaf de volgende raad: koop stro (best grof gehakt) om lucht in de mest te laten komen en lavameel en meng deze grondig. De mest niet op een betonnen plaat opzetten (mest composteert 1,5 maal sneller op de grond), maar er naast op een natuurlijke bodem en dan op een rooster van ronde balkjes dat 15 tot 20cm lucht onder zich heeft. De wanden niet loodrecht naar boven laten lopen, maar schuin als bij een aardappelhoop, zodat ten minste het grootste deel van de neerslag langs de zijkanten weg kan stromen. Op alle mogelijke manieren lucht in de mest brengen. Twee jaar later stelde het landbouwadviesbureau vast dat hij het beste grasland van de gehele streek had.

Verklaring: slechts in de luchtig vercomposteerde mest kon het bodemleven tot volle wasdom komen en zo de bodemverdichting doorbreken. Dit is volledig in tegenstelling van alle schoolse opvattingen en voorschriften betreffende het samenstellen en verzorgen van mest. Met een hardnekkige stijfkoppigheid onderwijst men van geen lucht in de mest te brengen om stikstofverlies te verhinderen. Dat de helft met het grondwater verdwijnt, daarop wordt niet gelet, zelfs niet als het ’t drinkwater vergiftigt.

Dit is geen uitvinding door de schrijver van dit boek, maar een techniek die in de vergetelheid is geraakt.
Lavameel is véél meer dan een behoeder van het stikstofverlies in uw mest.

Welke voordelen (en de prijzen) lavameel nog heeft
Klik hier:
Lava+

U kunt ook van uw mest de hoogwaardigste compost maken, door deze op een heel eenvoudige en manier te fermenteren:  Bokashi

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Biosolutions © 2021 Frontier Theme