fbpx
De biologische webshop voor particulieren & professionals!
100% biologisch
Persoonlijke service
Beste kwaliteit
Hoge klantenbeoordeling

Waardoor worden planten ziek?

Terug naar Tuin/moestuin

Waardoor worden planten ziek, krijgen ze schimmels of worden ze belaagd door insecten?

De grote Amerikaanse geleerde Philip Callahan ontdekte hoe het komt dat planten belaagd worden door insectenplagen: “Het kostte mij veertig jaar om te ontdekken dat ongezonde planten van een zieke bodem, planten voortbrengt die ethanol en ammonia signalen afgeven in een lichtjes hogere dosis dan gezonde planten. Dit is in het bijzonder zo bij modern gekweekte door ammonia (nvdr: kunstmest) gevoede planten. Vraag aan iedere entomologist wat de twee meest universele stoffen zijn die insecten aantrekken en ze zullen er allen mee akkoord gaan dat dit ethanol en ammonia zijn. Beide zijn de voorlopers van fermentatie en dood.”

Vissen in de rivieren krijgen allerlei ziekten, deze in de zee niet.

Dokter Murray stelde zich de vraag bij ziekten bij de vissen. Hij stelde zich als afgestudeerde arts de vraag waarom de vissen in de rivieren dezelfde ziekten kregen als de dieren op het land, maar de vissen in de zee bleven kerngezond. Zelfs bejaarde walvissen waren even gezond als baby walvissen. Na een jarenlange zoektocht ontdekte hij dat dit komt door de perfecte mineralensamenstelling van het zeewater. In zeewater zijn alle mineralen in de perfecte verhouding aanwezig.

Hij zei ook: “In honderden boeken en artikels over gezondheid en voeding wordt er nadrukkelijk op gewezen op het feit dat de afwezigheid of een tekort aan één van de essentiële stoffen in de voeding resulteert in een ontoereikende functie van één of andere celgroep. Een celgroep die niet naar behoren functioneert kan een ongunstige uitwerking hebben op de werking van een andere celgroep en binnen de kortste keren heb je dan een hele reeks cellen die zich in een verzwakte toestand bevinden en waarop hongerige parasitaire micro-organismen, die overigens permanent op de loer liggen, dan vrij spel hebben.  Zo’n aanval op verzwakte celgroepen vertaalt zich dan gewoonlijk als ziekte.”

Alle ziekten kennen hun oorzaak door gebreken in de voeding.

Ook dubbele nobelprijswinnaar Paulus Lining kwam tot dezelfde conclusie: “Bijna alle ziekten kennen hun oorzaak door gebreken in de voeding.”

Dit is zo bij de mens, maar ook bij de planten. Met andere woorden je krijgt ziekten, schimmels en insectenplagen als de planten niet zo gezond zijn. En waarom zijn ze niet gezond? Omdat ze in een ongezonde overbemeste bodem, of een bodem met tekorten aan mineralen leven. Ieder levend wezen heeft 60 mineralen nodig en die zitten niet allemaal meer in onze bodems.

Onze chemische landbouw werkt tegen de natuur.

Normaal voedt het bodemleven de plant en de plant het bodemleven. Planten kunnen niet goed mineralen opnemen en het bodemleven doet dit voor de plant in ruil voor suikers die zij nodig hebben en zelf niet kunnen aanmaken. Dit is een gezonde gesloten kring. In onze huidige landbouw dient de bodem vooral opdat de plant niet zou omvallen. Naar het bodemleven wordt helemaal niet naar omgekeken.

Een ongezonde bodem geeft ongezonde planten en wie ervan eet verlaagt er ook zijn gezondheid mee.

In feite wil de natuur ons van deze gewassen besparen. De natuur streeft altijd naar balans en opgeruimdheid. Alles wat afgestorven of ziek is trekt opruimers aan en wordt ook snel opgeruimd. Schadelijke bacteriën, schimmels en insecten kunnen enkel uitbreken als de omstandigheden voor hen ideaal zijn en dat is wanneer de planten zwak staan.

Doordat onze landbouw tegen de natuur werkt brengt ze ongezonde planten voort, die volgens de ijzeren wetten van de natuur moeten opgeruimd worden. Ongezonde planten trekken opruimers allerhande aan. Om dit te beletten kan de huidige landbouw niet overleven zonder een groot arsenaal aan gifstoffen. Wanneer deze gewassen die volgens de wetten van de natuur niet goed genoeg zijn om te worden opgegeten enkele douches van allerhande gifstoffen hebben gekregen zijn ze klaar voor consumptie.

Gifstoffen vergiftigen ook het zeer belangrijke bodemleven, dat zich hierdoor in een nog slechtere staat bevindt en nog ongezondere planten voortbrengt. Zo zitten de planten onbeschermd tegen ziektekiemen in een dode en ziekmakende bodem. Schadelijke insecten, bacteriën en schimmels krijgen stilaan meer weerstand tegen deze gifstoffen, zodat nog giftigere sproeistoffen nodig zijn en je belandt in een ziekmakende spiraal des doods.
Lees hier wat kunstmest doet met uw bodem: kunstmest

Pesticiden doden insecten + trekken insecten aan door hun gevolgen.

Pesticiden doden niet alleen de insecten en het bodemleven, maar verstoren de eiwitsynthese van de planten, waardoor aminozuren niet meer omgezet worden naar eiwitten, maar aminozuren blijven. Aminozuren zijn eenvoudiger om te verteren door insecten dan eiwitten, zodat ze deze planten verkiezen. Eenmaal de pesticiden zijn uitgewerkt, zijn de gewassen nog aantrekkelijker voor hun belagers.

Ook onkruiden floreren op een onbalans.

Wanneer je honderd jaar geleden naar de dokter ging, dan gaf hij je een kruid zodat je terug in balans kwam met uw gezondheid. Ieder kruid heeft een bepaalde werking. De een werkt tegen hoge bloeddruk, de andere tegen lage bloeddruk, enz.

Wanneer uw bodem uit balans is dan groeit er een onkruid volgens de onbalans van uw bodem. Vb: veel klaver is een stikstof tekort, veel netels is een stikstof teveel, veel heermoes is een algemene onbalans, veel paardenbloemen is een calciumtekort…

Opruimers zullen nooit gezonde gewassen verkiezen boven zieke!

De natuur is geprogrammeerd volgens één groot overkoepelend programma en ieder onderdeeltje speelt zijn belangrijk onderdeel in het geheel en evolueert binnen dat programma. Zo kunnen ziektekiemen, schimmels en schadelijke insecten door evolutie zich zodanig evolueren dat ze bestand worden tegen de steeds maar sterkere wordende gifstoffen.

Daarentegen zullen ze nooit evolueren dat ze ook gezonde planten aanvallen. Dit omdat de evolutie slechts een beperkt onderdeel van de schepping is. De overkoepelende natuurwetten laten dit niet toe. Van alle duizenden parasieten, schimmels, insecten, bacteriën, aaltjes… is er nog niet één zodanig geëvolueerd dat hij gezonde planten verkiest boven zieke. Daarom beweren wij dat “schadelijke” wezens, in feite nuttige wezens zijn.

insectenbestrijdingZo verkiezen slakken een bepaalde giftige stof die ze alleen vinden in minder gezonde sla.

Gezonde gewassen hebben een hoog suiker- en mineralengehalte (noemt BRIX-getal) (zie: BRIX-meter). Insecten hebben geen pancreas om suiker te verteren en mijden deze.

Wanneer er voldoende mineralen in de bodem aanwezig zijn bevatten de planten ook veel silicium en dat maakt de plant steviger en moeilijk om in te knagen.

Kortom gezonde gewassen zijn niet aantrekkelijk voor schadelijke insecten. Ze verkiezen niet zo gezonde planten, omdat ze deze beter kunnen verteren en daar ook voor gemaakt zijn. Je kunt er natuurlijk wel af en toe een vinden, maar erg zal het niet worden.

Wanneer insecten zeer kwalitatieve planten eten met een hoog BRIX-getal, krijgen ze heel wat suikers binnen. Omdat ze deze suikers niet goed kunnen verteren, gisten deze in hun lichaam, waaraan ze dan kunnen sterven.

Alwin Seifert: “Een bevriende teler van pootaardappelen noemde coloradokevers zijn vrienden. Ze wezen hem de zieke planten aan die voor verdere teelt niet meer in aanmerking kwamen.”

Neem de voedingsbodem weg van de ziektekiemen.

Deze keukekeuken rommelign is een aantrekkingspool van kakkerlakken, ratten, muizen en nog veel ander ongedierte en ziektekiemen. Dat is omdat deze dieren een dergelijke leefomgeving verkiezen.

Wat hier moet gebeuren is niet het bestrijden van dit ongedierte. Laat deze maar gerust zitten, maar kuis de boel op en ze verdwijnen vanzelf, want HUN VOEDINGSBODEM VERDWIJNT!

Louis Pasteur was een grote voorstander om alle ziektekiemen zoveel mogelijk te doden om ziekten te vermijden. Daarom was hij een groot voorstander voor het zoveel mogelijk steriliseren om zo de ziektekiemen te doden. Hij zei: “Als ziektekiemen er niet zijn, dan kun je er niet ziek van worden.”

Claude Bernard zei het omgekeerde en zei: “Neem de voedingsbodem van ziekmakende bacteriën weg en ze verdwijnen vanzelf. Je moet ze zelfs niet bestrijden.” Van hem komt het gezegde: “de kiem is niets, het milieu is alles“.
Op zijn sterfbed bekende Louis Pasteur dat hij ongelijk had. Hij zei “Claude à raison”.

Ziekmakende bacteriën, schimmels en schadelijke insecten kunnen overleven in een gezonde omgeving, maar kunnen niet uitgroeien tot een ziekte of een plaag voor twee redenen:
– Het is niet hun voedingsbodem.
– Het is wel de voedingsbodem van hun belagers.

Kort samengevat: leg de nadruk op het zo goed mogelijk verzorgen van uw planten, door een gezonde bodem vol van mineralen en bodemleven en je zult weinig last hebben van ziekten en plagen allerlei.

Alwin Seifert beloofde 1 Duitse Mark te betalen voor iedere bladluis die een bezoekende  landbouwdeskundige kon vinden in zijn tuin. Zowel op zijn rozen, bomen, aardappelplanten… Maar hij kon er geen vinden. Zijn planten waren te gezond voor bladluizen.

Biologische insecten- schimmel- en nematodenverjaging en of verdelging

Hebt u last van deze belagers, dan moet u uw manier van werken in vraag stellen en kijken hoe u uw gewassen in de toekomst nog beter kunt verzorgen. U zult niet alleen gespaard blijven van ziekten of insecten, maar ook een grotere en kwalitatievere oogst hebben. Schadelijke insecten zijn onvermijdbaar, maar zijn onschuldig in kleine hoeveelheden.

Hou er wel rekening mee dat de omvorming van een ongezonde bodem naar een gezonde een biologische reactie is en dus tijd nodig heeft. Het kan tot drie jaar duren alvorens je een optimaal resultaat bekomt, maar je krijgt wel al heel snel de eerste positieve resultaten.

Begin er best zo snel mogelijk aan, zelfs in volle winterperiode. Zo kun je al heel wat tijd winnen.
Wanneer je een plant alles geeft wat ze moet hebben, dan zal je niet alleen ziekten vermijden, maar ze zal haar genetisch potentieel volledig tot haar recht kunnen laten komen. Zo heb je niet alleen gezonde planten, maar ook een overvloedige, lekkere en heel kwalitatieve oogst.

Wat je moet doen voor gezonde planten zonder ziekten, schimmels of “schadelijke” insecten?

Zorg voor een gezonde bodem en je krijgt gezonde planten.

Hier in het kort de vuistregels voor een gezonde bodem:

1. Zorg ervoor dat de bodem alle mineralen bevat in de goede verhouding.

Door het gebruik van kunstmest gedurende 170 jaar, duizenden jaren uitspoeling en het feit dat de landbouw jaarlijks hoogstens een tiental mineralen teruggeeft aan de bodem, hebben al onze bodems tekorten aan verschillende mineralen.
lavameel: bevat alle mineralen (en ook 10 à 15% calcium). De vruchtbaarste gronden ter wereld zijn lavagronden.
– calcium: zorg voor een traag opneembare zeeschelpenkalk.

2. Zorg voor een gezond bodemleven.

Kunstmest is zoals zout op een slak: ze loopt leeg. De tere bacteriënhuid is zeer gevoelig voor de zouten van de meeste meststoffen (en ook zuivere stalmest) en sterven hierdoor massaal. Ziektekiemen kunnen daar beter tegen:
Wormenmest is de beste humus die er bestaat en zit boordevol gunstige micro-organismen
Effectieve Micro-organismen: is een mix van 82 verschillende micro-organismen. Deze verdrijven ziektekiemen in de bodem en maken mineralen vrij uit de bodem waar planten niet aangeraken en geven op die manier eenzelfde reactie als het toedienen van meststoffen. In ruil steken de planten de helft van hun suikers terug in de bodem.

3. Zorg voor energie.

Zeevogelguano is de beste gebalanceerde mest die er bestaat.

4. Zorg voor een goede bodemgesteldheid.

– te zanderig: BentoClay zorgt ervoor dat uw zandgrond meer kleigrond wordt en op die manier veel meer voeding en water kan vasthouden.
– te zware kleigrond: Lavagruis breekt de klei open

Dit is een greep uit enkele heel belangrijke voedingsstoffen. Er zijn er evenwel nog heel veel andere, maar bovenstaande moet je zeker in overweging nemen. En ook deze: Zeewiermeel, Mycorrhiza, SuperFoliar (bladvoeding)…

Terug naar Tuin/moestuin

2 reacties op “Waardoor worden planten ziek?

 • 12 januari 2024 om 16:48 door Yolande

  Dank dat jullie er zijn, zoveel uitleg en info, ik heb de tuinbouwschool gedaan, maar dit vertellen ze je er niet bij. mijn bio tuin gaat t steeds beter doen nu ik permacultuur doe en jullie spullen gebruik. Ik gebruik alleen nog een spitvork om iets te verplaatsen of te planten, zo houd ik rekening met de wormen.

  reply Beantwoorden
 • 16 november 2018 om 23:35 door P.roos

  Heel fijn om deze tekst lezen.
  Bevat bruikbare informatie gebaseerd op de natuur en zijn orde

  reply Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

BioSolutions contact

Hulp nodig? Wij helpen je graag!

Technische vraag: info@biosolutions.bio
Administratieve vraag: administratie@biosolutions.bio
Of bel ons: +32 9 253 56 44

BioSolutions

Tuttegemstraat 8, 9870 Zulte (bij Deinze), België

Nieuwsbrief

Kennis zorgt voor een overvloedige en lekkere oogst, een heldere vijver en gezonde dieren. Blijf op de hoogte (ook van kortingsacties) en schrijf u nu in.

© Copyright 2024 BioSolutions | Algemene voorwaarden