fbpx
De biologische webshop voor particulieren & professionals!
100% biologisch
Persoonlijke service
Beste kwaliteit
Hoge klantenbeoordeling

Myco/Trico & Start+Myco

–> Voor grotere hoeveelheden: vraag onze prijs en

Mycorrhiza/Trichoderma & START+Myco mogen wij niet verkopen in België (100% Biologisch).

Om planten de best mogelijke start te geven hebben wij twee producten:

  1. Mycorrhiza + Trichoderma:
Is een mix in de goede verhouding van Mycorrhiza en Trichoderma.

  2. START+Myco:
Is een mix in de goede verhouding van Mycorrhiza en Trichoderma + nog een tiental andere gunstige stoffen. Deze tien gunstige stoffen behelzen zoveel mogelijk het volledige spectrum van de plantennoden in de goede verhouding. Als het planten van een struik of boom zoveel stress geeft, dat deze één jaar nodig heeft om zich aan de nieuwe   situatie aan te passen, dan wil dit zeggen dat de omstandigheden niet ideaal zijn. Als je dan wel de ideale   omstandigheden kunt creëren, win je niet alleen één jaar groei, maar zal deze ook groter uitgroeien en meer vruchten   geven door zijn voorsprong. Ook de zaden en knollen krijgen een groeivoorsprong en zullen groter uitgroeien.

1. Mycorrhiza + Trichoderma

1. A) Mycorrhiza: de wonderbaarlijke schimmel

Wanneer u bij het planten of zaaien deze wonderbaarlijke schimmel toevoegt, zorgt u ervoor dat uw plant een tienmaal groter wortelstelsel heeft, die bovendien veel breder en dieper gaat dan de wortels normaal kunnen bereiken. De schimmel is veel fijner dan de fijnste wortelharen.

De fijnste wortelharen zijn 1 à 2 mm lang, de Mycorrhiza schimmeldraden daarentegen gaan tot 15 cm ver en dus ook 15cm dieper. Mycorrhiza kan zo water en voedingsstoffen aanbrengen die de diepste wortelpunten anders nooit zouden kunnen bereiken. Zo kunnen gewassen, bomen, grassen… ook beter tegen een droogteperiode. De Mycorrhizaschimmel die u toevoegt, gaat een levenslange samenwerking aan met de plant.

De Mycorrhiza schimmels zorgen voor een grotere weerbaarheid van je planten tegen infecties, ziekten en insectenvraat.

Klik hier voor nog meer informatie over de Mycorrhizaschimmel

Een grotere oogst met minder meststoffen

Onze Mycorrhiza schimmel is een mengeling van ecto- en endo-Mycorrhiza. De ene groeit op de wortel en de andere in de wortel. Zo werken bomen meestal met ecto-Mycorrhiza en de rest meestal met endo-Mycorrhiza. Deze schimmel kan ook veel beter mineralen opnemen dan dat de wortels dit kunnen. Dit doet hij door het afscheiden van krachtige chemische stoffen, die de mineralen in de bodem oplossen. De planten komen zo aan voeding die ze alleen niet konden vrijmaken uit de bodem. Hierdoor kan men gewassen kweken met tot 30% minder stikstof. Om te overleven heeft Mycorrhiza suikers nodig. Aangezien ze onder de grond leven kunnen ze die niet aanmaken, want daar is fotosynthese voor nodig. Planten daarentegen kunnen zeer goed suikers aanmaken en steken de helft van hun suikers terug in de bodem in ruil voor verteerde mineralen. Op die manier helpt de een de andere.

Je kunt planten enkel rechtstreeks met mineralen voeden zonder bodemleven onder de vorm van zouten, die ze wel kunnen opnemen (kunstmest). Deze zouten zorgen evenwel voor een massale sterfte van het bodemleven (= zout op een slak) en voor ongezondere planten (ook voor de mens). Planten gedijen het best in een bodem vol van bodemleven die hen bijstaan in zowel bescherming als in het aanbrengen van voeding.

Mycorrhiza waarschuwt planten voor gevaren

Mycorrhizal fungus
De ene plant waarschuwt de andere door middel van de Mycorrhizaschimmel. Dit kan doordat deze schimmels met elkaar in verbinding staan.

Uit recent onderzoek is gebleken dat wanneer verschillende planten onderling verbonden zijn door de Mycorrhiza schimmel ze elkaar waarschuwen voor plagen.

Als proef had men op een plant enkele luizen gezet. Deze plant was door Mycorrhizadraden verbonden met eenzelfde plant een stukje verderop. Na enige tijd werden er ook luizen op deze plant gezet, maar deze lieten zich direct op de grond vallen en hadden geen zin in die plant. De plant was al gewaarschuwd door zijn “vriend” en ze had al enkele verdedigingsmechanismen in gang gezet.

Plotse dood na het verplanten, hoe komt dit?

Bij het verplanten heeft de plant nog geen netwerk uitgebouwd van goede bacteriën en schimmels die ze beschermt. Hierdoor is de plant veel vatbaarder voor ziekten en slechte groei. Mycorrhiza doet veel meer dan voedsel en water aanbrengen, ze beschermt de plant ook tegen ziekten en plagen, zowel door ze fysiek te weren (schadelijke micro-organismen in de grond) als wel door ze te waarschuwen voor gevaren boven de grond. Ze kan ook antibiotica aanmaken. Voor sommige planten is de schok van een verplanting in de aarde te groot waardoor ze het niet overleven.

Mycorrhiza maakt de plant ook weerbaarder tegen vorst, droogte, zout, toxische stoffen en extreme pH- en temperatuurschommelingen. Ze bevordert ook de groei van de stikstofbindende bacterie Rhizobium. Er worden vijfmaal zoveel gunstige micro-organismen gevonden in de nabijheid van Mycorrhiza. Deze zorgen op hun beurt ook voor de plant.

Mycorrhiza moet toegediend worden bij het zaaien of het verplanten

In de meeste bodems zijn er niet voldoende of zelfs geen natuurlijke Mycorrhizaschimmels aanwezig. Hierdoor worden de planten totaal niet of slechts voor een klein gedeelte gekoloniseerd.

Het is heel belangrijk dat de plant bij het zaaien of verplanten direct met de wortels in contact komt met de Mycorrhizaschimmel. In dit geval worden de wortels volledig gekoloniseerd en geniet de plant van de grote voordelen van een volledige kolonisatie. Daarom is het zeer belangrijk om Mycorrhiza toe te dienen bij het planten of het zaaien, zodat iedere millimeter wortel in enkele dagen gekoloniseerd wordt.

Bijkomende weetjes

Mycorrhiza helpt bij het openbreken van verdichte bodems. Ze lijmen bodemdeeltjes aan elkaar en zorgen hierdoor voor een poreuzere bodem.

95% van alle planten werken met deze schimmel. De volgende planten werken daar niet mee: kolen, spinazie, azalea’s, camellia en nog enkele minder bekende. Het toedienen van de Mycorrhizaschimmel hieraan heeft dus geen zin.

Bentgrass met mycorrhiza toegevoegd aan de fertilizer, vergeleken met bentgrass met alleen fertilizer
Links gras met Mycorrhiza en rechts zonder.

Wanneer je bij het aanleggen van een nieuw gazon Mycorrhiza toevoegt krijg je een veel mooier gazon.

Proef: Bij een studie met een bodem die een jaar geleden met veel kunstmest werd behandeld, werd het jaar daarna geen kunstmest gebruikt, maar Mycorrhiza en het rendement steeg met 35%. Normaal mag je rekenen dat je met het toedienen van Mycorrhiza een 20 tot 30% hogere opbrengst hebt. Op armere bodems is het resultaat nog groter.

Wat is schadelijk voor mycorrhiza:

– Kunstmest
– Teveel fosfor. Mycorrhiza is voornamelijk een aanbrenger van fosfor. Bij teveel fosfor is hij nutteloos en slaapt.
– Indien er teveel voeding aanwezig is kan Mycorrhiza parasiteren
– Sterke pH schommelingen kan Mycorrhiza doden: geef nooit poederkalk, want deze wordt veel te snel opgenomen, het best is zeeschelpenkalk want dit gaat heel geleidelijk.
– Verstoor de bodem zo weinig mogelijk, dus niet spitten
– Pesticiden werken anti-schimmel
– Kraantjeswater is niet zo goed, want het bevat chloor (chloor doodt het leven). Of je laat het 24u in een emmer staan. Kraantjeswater is niet alleen slecht voor de Mycorrhizaschimmel, maar voor al uw bodemleven.

Uit het boek: Teaming with microbes van Jef Lowenfels en Wayne Lewis.
“De Mycorrhiza schimmel is bijzonder goed in het transporteren en verzamelen van fosfor. Dit mineraal zit bijna altijd chemisch gebonden in de bodem. De Mycorrhiza kan forsfor niet alleen vinden maar ook vrij maken en transporteren naar de plantwortel. Zonder Mycorrhiza krijgen planten niet de juiste en niet voldoende voedingsstoffen binnen om maximaal te presteren. We moeten dan ook anders gaan tuinieren en deze schimmel niet doden. Schimmels zijn echt kwetsbaar.”

1. B) Trichoderma: De andere wonderbaarlijke schimmel

Trichoderma stimuleert de groei en wortelontwikkeling van jonge plantjes en stekjes en valt rechtstreeks een hele reeks ongewenste micro-organismen aan en vernietigt deze. Deze schimmel helpt het voorkomen van chemische gewasbeschermingsmiddelen.

Wikipedia:

Bepaalde Trichoderma Harzianum stammen worden gebruikt als een fungicide (= schimmelbestrijder) bij de bestrijding van Botrytis, Fusarium en Penicillium sp. De schimmel wordt op de bladeren gesproeid en kan verder gebruikt worden ter onderdrukking van ziekteverwekkende schimmels op zaad en in de grond.

In tegenstelling tot de Mycorrhizaschimmel moet de Trichodermaschimmel geen contact hebben met het wortelgestel en kan preventief gebruikt worden om besmette gronden te ontdoen van heel wat schadelijke schimmels. Dit is zeer nuttig bij het tweemaal na elkaar zaaien van hetzelfde gewas of wanneer je al een ziekte hebt.

Klik hier voor nog meer informatie over de Trichodermaschimmel

Onderstaande tekst over welke schadelijke schimmels Trichoderma aanvallen werd gekopieerd uit Wikipedia:
 • Botrytis of grauwe schimmel is een parasiet en kan zowel kiemplanten als alle delen (blad, bloemdelen, stengel en vrucht) van planten aantasten. Bij een hoge luchtvochtigheid of een nat gewas vindt de aantasting via kleine wondjes of afgevallen bloempjes plaats en groeit de schimmel verder op afstervend en dood plantmateriaal. Van hieruit kan het ook levend materiaal aantasten. Soms wordt de aantasting pas veel later zichtbaar. Zo vindt de aantasting bij aardbei plaats tijdens de bloei, maar komt pas tot uiting op de vrucht. Grauwe schimmel komt op zeer veel plantensoorten voor. Op de aangetaste delen ontwikkelen zich eerst bruine vlekken waarop later een grijs schimmelpluis gevormd wordt. De gegeven namen voor de aantasting verschillen afhankelijk van het gewas en het deel van de plant dat wordt aangetast. Vaak heet de aantasting Grauwe schimmel, maar de aantasting kan ook andere namen hebben. Zo heet de aantastingkiemplantziekte bij kiemplanten voetziekte bij erwt, peul
  smet en smeul bij sla, andijvie, koolrabi, Chinese kool
  vruchtrot bij aardbei
  rot bij boon, aardbei
 • Fusarium is een geslacht van parasiterende schimmels die in de bodem voorkomen en die planten en dieren kunnen aantasten. Daarnaast produceren ze ook mycotoxines die voedsel kunnen besmetten. Bij planten veroorzaken de schimmels fusariumrot: Ze tasten de wortels aan, die hierdoor zwart worden en afsterven. Vervolgens verwelkt de hele plant en sterft af. Ook veroorzaken ze afrijpingsziekten bij granen. Deze schimmels kunnen veel tuinplanten aantasten, maar zijn vooral een probleem in broeikassen, tropische tuinen en voor kwekerijen. Ook is deze ziekte te vinden in akkerbouwgewassen zoals aardappelen en granen.
 • Penicillium sp. of penseelschimmel.

2. START+Myco: Geef zaden, knollen en planten een betere start

Meestal beperkt het zaaien of het planten van knollen en bomen zich enkel tot de aarde wat opzij te leggen, het zaadje (ook gazon), de knol of de boom erin en alles weer dicht gooien. Dit is goed maar het kan véél beter. Zo is gekend dat een boom één jaar groei mist door de stress die de verplanting met zich mee brengt. Om die vertraging te beperken geeft u deze beter een extra duwtje in de rug met Mycorrhiza/Trichoderma of nog beter met START+Myco.

Ook de zaadjes zijn blij met wat lekkers in de buurt en met micro-organismen en schimmels die ze beschermen en helpen. Hierdoor krijgen ze een grote voorsprong. Vergeet niet dat voordelige of nadelige omstandigheden in hun jeugd een grote invloed hebben op de rest van hun leven.

Bij het planten van bomen en struiken

Vele kwekers kweken hun planten in een steriele potgrond waar de planten een gemakkelijke toegang hebben tot hun voeding. Eenmaal deze planten geplant worden in de “echte wereld”: de aarde jungle, met zijn goede en met slechte bacteriën en schimmels, is dit een zware aanpassing.

Deze grote schok zorgt ervoor dat de plant minder snel “aanpakt” in de nieuwe grond, waardoor bomen of struiken meestal één jaar groei verliezen. Veel kans dat het één jaar langer duurt alvorens de boom zijn eerste vruchten geeft.

In de moestuin

In de moestuin krijgt u hetzelfde effect. Geef planten van bij het begin alles waarmee u ze kan verwennen en ze krijgen een ideale start. Hierdoor krijgt u een grotere oogst met optimale smaak en gunstige stoffen zoals vitamines, mooiere bloemen en veel minder last van de opruimers van de natuur (schadelijke insecten en schimmels genaamd).

Gebruiksaanwijzingen:

1. Mycorrhiza + Trichoderma

Klik hier deze gebruiksaanwijzing

 • Bij het verplanten:
  Doordrenk de wortels grondig met water en doe water in het plantgat. Strooi Mycorrhiza/Trichoderma op de zijkanten van het wortelgestel door deze horizontaal te houden en te strooien en te draaien. Zorg dat de afgevallen korrels in het plantgat vallen en zet dan de plant op de afgevallen korrels. Het is beter dat de bodem al op voorhand goed nat is. Een poederlaagje dik is voldoende.
 • Bij het zaaien:
  Strooi Mycorrhiza/Trichoderma in de zaaigeul en gooi er de zaadjes bovenop. Het is best dat de bodem al nat is op voorhand om het wegspoelen te vermijden bij het achteraf water geven. U kan ook de zaden vochtig maken en mengen met Mycorrhiza/Trichoderma en dan alles samen strooien.
 • Bij het planten van knollen:
  Maak een gat en strooi Mycorrhiza/Trichoderma in het gat. Leg de knollen erop en strooi er nog een beetje bovenop. Zorg ook hier dat de bodem al op voorhand goed nat is.

2. START+Myco

Klik hier deze gebruiksaanwijzing

 • Bij het verplanten:
  Doordrenk de wortels grondig met water en doe water in het plantgat. Strooi 1mm START+Myco op de zijkanten van het wortelgestel door deze horizontaal te houden, te strooien en te draaien. Zorg dat de afgevallen korrels in het plantgat vallen en zet dan de plant op de afgevallen korrels. Zorg dat er op de bodem enkele millimeters START+Myco ligt. Het is beter dat de bodem al op voorhand goed nat is.
 • Bij het zaaien:
  Strooi START+Myco in de zaaigeul en gooi er de zaadjes bovenop. Het is best dat de bodem al goed nat is op voorhand om het wegspoelen te vermijden bij het achteraf water geven.
 • Bij het planten van knollen:
  Maak een gat en strooi START+Myco in het gat. Leg de knollen erop en strooi er nog een beetje bovenop. Zorg ook hier dat de bodem al op voorhand goed nat is.

EXTRA INFO

Conclusie: Myco/Trico & Start+Myco voor de tuin

Mycorrhiza + Trichoderma en START+Myco zijn beide bedoeld om planten een betere start te geven. Het doet dit door de ontwikkeling van het wortelstelsel te stimuleren en het verhogen van de weerbaarheid van je planten tegen omgevingsstress en ziekten. Mycorrhiza brengt ook voeding aan, vooral fosfor, ideaal voor de vruchtvorming. START+Myco biedt een wat uitgebreidere mix met extra gunstige stoffen voor je tuin vergeleken met Mycorrhiza + Trichoderma. Aan te bevelen wanneer de bodem niet zo vruchtbaar is.

ProductBeschrijvingToepassing
Mycorrhiza + TrichodermaMix van Mycorrhiza en Trichoderma in de juiste verhouding.Verbetert wortelstelsel, verhoogt weerbaarheid tegen droogte, infecties, ziekten en insectenvraat. Levert levenslang extra voeding aan de plant.
START+MycoMycorrhiza, Trichoderma en tien andere gunstige stoffen.Idem als Myco/Trico, maar voorziet de plant van heel wat extra gezonde stoffen.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de voordelen van het gebruik van Mycorrhiza in de tuin?
Mycorrhiza helpt bij het vormen van een uitgebreider wortelstelsel, verbetert de water- en voedingsopname en verhoogt de weerstand tegen droogte en ziekten. Al deze voordelen zorgen ervoor dat je snel mooie gezonde planten hebt in je tuin of moestuin!

Hoe verschilt START+Myco van Mycorrhiza + Trichoderma?
START+Myco bevat naast Mycorrhiza en Trichoderma een tiental andere gunstige stoffen die een breder spectrum van plantenbehoeften dekken. Zo krijgen je planten de optimale kansen om te groeien en heb je minder uitval. Aanbevolen bij een niet zo vruchtbare bodem.

Zijn deze producten geschikt voor alle soorten planten?
De producten zijn ontworpen om een breed scala aan planten, waaronder gewassen, bomen en grassen, te ondersteunen in hun groei en ontwikkeling. Bijna elk type planten kan dus genieten van de voordelen.

Hier boven extra info over Mycorrhiza (film YouTube, 2 min)

Bekijk hier hoe Mycorrhiza de redder kan zijn van een dreigende gigantische hongersnood eenmaal de fosfaatmijnen uitgeput raken. (film Youtube, 13 min)

Referenties uit de vakliteratuur

(1) Jeff Lowenfels & Wayne Lewis (2012), Teaming with microbes,Jan van Arkel

2 reacties op “Myco/Trico & Start+Myco

 • 15 augustus 2023 om 11:45 door Mark van Strijdhoven

  Goede morgen,
  Ik heb anderhalf jaar geleden een voedselbos aangeplant met verschillende bomen en struiken.
  In deze context heb ik enkele vragen
  -Kan ik alsnog de Mycorrhiza schimmel toedienen
  -De bomen zijn nu ca 200 cm hoog, hoeveel per boom
  -Bosbessen zijn ca 50 cm hoog< hoeveel toe passen

  reply Beantwoorden
  • 16 augustus 2023 om 09:58 door Emmanuel Deknudt

   Het strooien van Myco/Trico is te laat. Dit moet je aan de wortels wrijven.
   Het beste dat je kan doen om uw voedselbos optimaal gezond, met een optimale oogst is het gebruiken van 2 producten:
   * Mineral+ + het vernevelen van SuperFoliar

   reply Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

BioSolutions contact

Hulp nodig? Wij helpen je graag!

Technische vraag: info@biosolutions.bio
Administratieve vraag: administratie@biosolutions.bio
Of bel ons: +32 9 253 56 44

BioSolutions

Tuttegemstraat 8, 9870 Zulte (bij Deinze), België

Nieuwsbrief

Kennis zorgt voor een overvloedige en lekkere oogst, een heldere vijver en gezonde dieren. Blijf op de hoogte (ook van kortingsacties) en schrijf u nu in.

© Copyright 2024 BioSolutions | Algemene voorwaarden