fbpx
De biologische webshop voor particulieren & professionals!
100% biologisch
Persoonlijke service
Beste kwaliteit
Hoge klantenbeoordeling

(Zwem)Vijver

Helder en gezond water voor vijvers en zwemvijvers.

Wij begeleiden u tot u helder water hebt.

Een goede waterfilter is belangrijk, maar er komt nog heel wat meer bij kijken om helder water te krijgen.

Uw water bevat heel wat microleven en die spelen een heel belangrijke rol. Zo heb je ziekmakende bacteriën en bacteriën die zorgen voor gezond vijverwater. Rottingsbacteriën produceren ammoniak en dit is zeer slecht voor de vissen, maar goed voor de algen. Een vijver met veel algen heeft veel ziekmakende bacteriën.

Algen zijn in feite de zichtbare gevolgen van een vijver uit balans en zijn nuttig, want ze halen de overtollige voeding uit het water. M.a.w. als je zuiver de algen bestrijdt, dan pak je de oorzaak niet aan en zullen ze in nog grotere getallen terugkomen eenmaal het product is uitgewerkt, want de overtollige voeding heeft zich door de afwezigheid van de algen opgehoopt. Door het bestrijden van de algen is de kwaliteit van het water achteruitgegaan.

KORTE SAMENVATTING VAN ONZE 3 VIJVERPRODUCTEN

Hieronder een korte samenvatting van wat onze 3 vijverproducten allemaal doen voor je (zwem)vijver. Je kan over ieder product uiteraard wat meer in detail lezen als je verder gaat op de pagina. 

 Wat moet je doen voor helder water?:

 1. EFFECTIEVE MICRO-ORGANISMEN

Effectieve micro-organismen zijn gunstig microleven die de voeding van de algen eten, waardoor die sterven. Na het inbrengen van de vloeistof in het water, ruimen ze alle schadelijke micro-organismen op. Zo krijgt u binnen enkele weken gezond én helder water. Wat er eigenlijk gebeurd: de ziekmakende bacteriën in uw (zwem)vijver worden overdonderd met gezondmakende bacteriën en ze zullen hun schadelijke werkzaamheden niet meer kunnen verder zetten. Ze zullen ook nitrieten, fosfaten, ammoniak enz. verwerken tot onschadelijke stoffen. Effectieve micro-organismen zijn een echt wonder. Hiermee werden al ganse kusten en volledige rivieren gereinigd!

 2. BOKASHI VIJVERBALLEN

Vergeet ook niet het rottend organisch afval op de bodem aan te pakken. Dit is uiteraard een constante bron van voeding voor de algen. Bokashi vijverballen doen identiek hetzelfde als de vloeibare Effectieve Micro-organismen, maar die blijven op de bodem liggen en doen op die manier langer hun werk. Dit proces van fermentering duurt enkele weken tot enkele maanden. De vijver zal daarna een flinke periode schoon blijven. Rottend organisch afval is ongezond voor uw vissen en een bron van algengroei. Indien er geen rottend organisch afval op de bodem ligt, dan zijn de Bokashi vijverballen enkel nodig in het plantengedeelte

 3. VIJVERBALANS

Gunstige micro-organismen zijn de basis van een algenvrije vijver, maar ook de kwaliteit van uw water is zeer belangrijk. Vijverbalans zorgt voor alle levensnoodzakelijke 60 mineralen en geeft die in de goede verhouding af. Mineralen regelmatig toevoegen is noodzakelijk, gezien regen geen mineralen bevat en de planten, de vissen en de micro-organismen allemaal mineralen verbruiken om te groeien. Vijverbalans verhoogt ook de GH en de KH + zorgt voor voldoende CO², onontbeerlijk voor algenvrij en gezond water voor vissen, planten en micro-organismen.

Deze drie producten samen zullen helpen om de pH, KH en de GH te regelen. Het ideale scenario is om ze alle 3 toe te passen, maar als dit budgettair niet kan, dan zijn de Effectieve Micro-organismen het belangrijkste product van de 3. Tenzij de GH en de KH te laag zijn, dan is er ook VijverBalans nodig, zie info bij tekst VijverBalans onderaan. Het is wel aanbevolen om Bokashi Vijverballen te gebruiken indien er een laag slib op de bodem ligt en/of indien er planten aanwezig zijn.

Helemaal onderaan deze pagina vindt u een praktijkvoorbeeld voor een vijver van 20.000 liter.

Andere problemen:
Ο Eendenkroos: klik hier
–> Eendenkroos verwijderen

–> Voor grotere hoeveelheden: vraag onze prijs en

EFFECTIEVE MICRO-ORGANISMEN

1. Effectieve Micro-organismen: wat zijn ze en wat doen ze voor uw (zwem)vijver?

mooie vijverEen vijver krijgt meer afvalstoffen te verwerken dan men denkt. Vissen en vooral Koi’s vervuilen het water met hun uitwerpselen, alsook de bladeren in de herfst en voedingsoverschotten zorgen voor rotting.

Is uw vijver voorzien (of niet) van filtermateriaal, maar blijkt dit niet voldoende? Dan is uw biologisch evenwicht verstoord. Normaal ruimen bacteriën het afval op. Vanaf het moment dat ze het niet meer kunnen verwerken, raakt uw vijver in onbalans. Uw water raakt vervuild en wordt bruin of groen van de algengroei. Dit is niet alleen onesthetisch, maar vooral heel slecht voor uw vissen en planten. Troebel water en een sterke algengroei zijn altijd een teken dat de micro-organismen in het water de vervuiling niet aankunnen.

Professor Higa uit Japan testte welke micro-organismen planten beter konden laten groeien. Alle proeven mislukten en die goot hij iedere keer over het gazon. Plots zag hij dat het gras beter groeide met al zijn mislukte micro-organismen. Hij begreep dat het de samenwerking was van al deze gunstige micro-organismen die hiervoor zorgde. Hij heeft een samenstelling gemaakt van 82 verschillende gunstige Micro-organismen die ook zeer gunstig zijn in een vijver. Zo zullen de melkzuurbacteriën de uitwerpselen van de vissen en alle organisch afval fermenteren tot een onschuldige, maar heel voedzame stof voor de planten. De fotosynthetische bacteriën zullen de algengroei aanpakken en nog anderen zullen de ziektekiemen aanvallen en vernietigen enz.

M.a.w. deze 82 Effectieve Micro-organismen zullen allen afzonderlijk één deel van het probleem aanpakken. Het resultaat hiervan is helder en heel gezond water voor uw vissen en planten én een vijver waar u veel plezier en weinig werk aan hebt.

Verdrijven parasieten en ziektekiemen.

Effectieve Micro-organismen verdrijven alle ziekmakend leven in de vijver en zijn zeer goed voor de planten.
Ze bevatten ook heel wat probiotische stoffen, niet alleen de mens maar ook de vissen hebben deze nodig. De Effectieve Micro-organismen zelf zullen ervoor zorgen dat de darmen gezonder zijn. De darmen zorgen voor 80% van de weerstand.

Effectieve Micro-organismen hebben de industrieel vervuilde baai van Tokio die meer dan 1.300 km² is gereinigd.
Effectieve-Micro-organismen-reinigen-de-Baai-van-Tokio

Men kan water op twee manieren helder maken:

 • Je vernietigt alle mogelijke leven met bacteriëndodende stoffen, dit wordt bijna altijd gedaan in zwembaden.
 • Andere methode: gunstig microleven inzetten die alle schadelijke stoffen en bacteriën opruimen. Dit doe je veruit het beste met Effectieve Micro-organismen in het water te brengen. Onmiddellijk na het inbrengen, ruimen ze alle schadelijke micro-organismen op. Zo krijgt u snel gezond én helder water. Effectieve Micro-organismen zijn een echt wonder. Hiermee werden al ganse kusten en volledige rivieren gereinigd!

Benodigde hoeveelheden:

Je kan Effectieve Micro-organismen toepassen vanaf februari t/m november.
1 liter Effectieve Micro-organismen per 1.000 liter water. Voor tuinvijvers.

–> Voor grotere hoeveelheden: vraag onze prijs en

BOKASHI VIJVERBALLEN

2. Bokashi vijverballen zorgen voor helder water

Hiernaast ziet u hoe men alles in gereedheid brengt (Thailand) om met behulp van Bokashi vijverballen een rivier of vijver te reinigen met Effectieve Micro-organismen.

Bokashi vijverballen doen identiek hetzelfde als de vloeibare Effectieve Micro-organismen, maar die blijven daar liggen en doen op die manier langer hun werk. Ze zijn ideaal om rottend organisch afval te verteren. Rottend organisch afval is ongezond voor uw vissen en een bron van algengroei. Vanaf een dikte van 5 cm produceert organisch afval methaangas en dit is eveneens ongezond voor de vissen, maar goed voor de algen.

Er zijn drie mogelijkheden om organisch afval te laten vergaan:
1. rotting (de laagste vorm)
2. compostering
3. fermentatie (de hoogste vorm)

Wanneer je op de bodem van uw vijver rotting hebt, dan gaan deze micro-organismen deze rotting omzetten in fermentering. Dit is dezelfde werking zoals in een stal. Wanneer je een stal besproeit met Effectieve Micro-organismen en je gaat enkele uren later in de stal, dan is de stank (en de vliegen) grotendeels verdwenen. De fermentatiebacteriën hebben de rottingsbacteriën verdreven. Als men in een yoghurtfabriek de melk niet behandeld met fermentatiebacteriën dan krijgt men op het einde een stikkend vat rotte melk. Doet men het goed, dan krijgt men de hoogste vorm: yoghurt.

De Bokashi vijverbal zal op de bodem langzaam uit elkaar vallen. De micro-organismen zullen zich verspreiden en zullen de schadelijke micro-organismen, ziektekiemen en parasieten verdrijven. Ze zullen ook de voeding van de algen verteren en deze zonder voeding zetten en zo verdringen. Bokashi vijverballen zullen uw waterkwaliteit flink verbeteren en alzo zorgen voor een gezond natuurlijk evenwicht in het watermilieu. Dit proces duurt enkele weken tot enkele maanden. De vijver zal daarna een flinke periode schoon blijven.

Zij zullen niet alleen zorgen voor helder water, maar zijn ook zeer gezond voor uw vissen en planten.

Planten helpen om de overtollige voeding uit de vijver te halen zegt men. Dit klopt niet volledig. Het zijn de micro-organismen die dit doen en niet de planten, maar de micro-organismen hebben hiervoor wel de planten nodig. M.a.w. groeien uw planten in een bodem met weinig bodemleven, dan zal er weinig afval omgezet worden. Het is dus belangrijk om het bodemleven in het plantengedeelte maximaal te activeren. Wanneer u Bokashi vijverballen gooit in het plantengedeelte, dan zullen deze een dubbele werking hebben. Ten eerste ruimen ze het rottend organisch afval op en ten tweede zakken zij dieper in de bodem om het bodemleven te activeren.

Benodigde hoeveelheden:

Je kan Bokashi vijverballen het ganse jaar door toedienen.
1 vijverbal per 1m²
Deze zijn stuk voor stuk handgemaakt, gewicht is 420 – 450 gram bij het kneden (nat gewicht).
De Bokashi vijverballen zijn per stuk verkrijgbaar.

–> Voor grotere hoeveelheden: vraag onze prijs en

VIJVERBALANS

3. VijverBalans (verhoogt KH & GH + vlokkingsmiddel + CO² + mineralen)

Gunstige micro-organismen zijn de basis van een algenvrije vijver, maar ook de kwaliteit van uw water is zeer belangrijk. Hiervoor hebben we VijverBalans ontwikkeld.

VijverBalans heeft meerdere functies:

1. Laat zwevend organisch afval dat vaak voeding voor de algen is + zorgt voor troebel water, zinken
VijverBalans bevat ook colloïdale deeltjes, d.w.z. deze zijn zo licht dat de zwaartekracht er geen effect op heeft. Deze deeltjes zijn ook magnetisch geladen. Colloïdaal stof, modder of voeding die ook in het water zweeft, klikt eraan vast. Op een gegeven moment worden de stofdeeltjes te zwaar en vlokken ze uit, waardoor ze op de bodem zakken. Zo beperkt dit uitvlokken op zijn manier het vormen van algen.

2. Zorgt ervoor dat alle levensnoodzakelijke 60 mineralen in de vijver zitten
Om een mooie vijver te hebben denkt iedereen in de eerste plaats aan een goede filter en daarna aan bacteriën. Wetenschappers hebben vastgesteld dat ieder levend wezen 60 mineralen in de goede verhouding nodig heeft. Deze 60 mineralen zijn essentieel voor de Effectieve Micro-organismen, de vissen en de planten en zitten allemaal in VijverBalans. Deze mineralen vormen de basis voor een gezonde vijver met helder water. Aangezien regen geen mineralen bevat en de planten, de vissen en de micro-organismen allemaal mineralen verbruiken om te groeien, is het noodzakelijk om regelmatig mineralen toe te voegen.

3. Verhoogt de GH en de KH. Onontbeerlijk voor algenvrij en gezond water voor vissen, planten en micro-organismen
Verhoogt de GH en de KH. Dit is zeer belangrijk, want bij een te lage KH kun je een pH crash krijgen met een grote vissterfte tot gevolg. Bij een lage KH-waarde doen planten het niet goed, maar algen daarentegen wel, want die verkiezen een lage KH. Een hoge KH is noodzakelijk voor de productie van voldoende CO₂. Zoals zuurstof belangrijk is voor de mens, is CO₂ belangrijk voor de planten. Wanneer de KH niet hoog genoeg is, wordt er niet genoeg CO₂ aangemaakt, wat dus niet goed is voor de planten. Ook wij voelen ons niet goed wanneer er te weinig zuurstof in de lucht aanwezig is. Aangezien een vijver een gesloten geheel is en regenwater geen mineralen bevat, verdwijnen er steeds meer mineralen uit het water door de vissen, micro-organismen en de planten. Het is daarom belangrijk om deze regelmatig aan te vullen. Vergeet ook niet dat een goede plantengroei belangrijk is omdat deze heel wat voeding voor de algen uit het water nemen.
KH 5 is het absolute minimum voor een vijver met vissen. Nog lager kan voor een pH crash zorgen.
KH 7 is het absolute minimum voor een vijver met vissen en planten.
Best is een KH rond de 10
Voor een natuurvijver met vissen is het minimum 10 en best tussen de 12 – 13
Bij een plantenvijver is de KH best tussen de 12 – 13, dit is belangrijk voor een gezonde plantengroei.

4. Rottend organisch afval op de bodem dat voeding voor de algen afgeeft, wordt geneutraliseerd
In een vijver valt continu organisch afval: bladeren, uitwerpselen van vissen, teveel voeding… Dit rottend organisch afval zorgt voor een voortdurende bron van voeding voor de algen en moet aangepakt worden. VijverBalans zorgt er ook voor dat het rottend organisch afval op de bodem wordt omgezet in een soort onschuldige neutrale aarde. Onderzoek heeft uitgewezen dat 1cm afval op de bodem een even grote invloed heeft dan alle levende organismen op 18 meter water. Het slib op de bodem heeft een grotere invloed dat het water en mag niet geminimaliseerd worden. Daarom is het belangrijk om ook het afval op de bodem aan te pakken.

Benodigde hoeveelheden:

Doe wekelijks 100 gram VijverBalans per 1.000 liter water in de vijver in de eerste maand, daarna maandelijks.

–> Voor grotere hoeveelheden: vraag onze prijs en

PRAKTIJKVOORBEELD

Stel u heeft een vijver van 20.000 liter.

30 reacties op “(Zwem)Vijver

 • 4 oktober 2023 om 18:50 door carla poelmann

  Voor het eerst sinds jaren een heldere vijver dit jaar na behandeling vorig jaar met producten van Bio solutions . Ben zeer tevreden !

  reply Beantwoorden
 • 7 september 2023 om 18:41 door Van Lancker Geert

  Beste,
  ik heb mijn vijver volledig leeg gemaakt en uitgekuist en opnieuw gevuld met stadswater . Ik vrees dat na een week het water dreigt groen te worden, wat kan ik doen om dit te verhelpen ?

  reply Beantwoorden
  • 24 oktober 2023 om 15:40 door Emmanuel Deknudt

   Uw vijver is al zijn bioleven kwijt. Zij zorgen voor helder water. Wat je zo snel mogelijk moet doen is Effectieve Micro-organismen in het water gieten. Zij zullen het bioleven helpen herstellen en eten ook dezelfde voeding van de algen.

   reply Beantwoorden
 • 19 augustus 2023 om 20:39 door Cees De groot

  Zou dit ook kunnen om een eendenvijver schoon te houden??

  reply Beantwoorden
  • 24 oktober 2023 om 15:48 door Emmanuel Deknudt

   Het is evengoed mogelijk om een eendenvijver te behandelen als een gewone vijver.
   Er is daar geen verschil in.

   reply Beantwoorden
 • 26 juli 2023 om 08:49 door Eddy Scherpereel

  Dit zijn nu eens producten die doen wat ze beweren te zullen doen ! in 30 jaar nog nooit zo’n heldere visvijver gehad ondanks verschillende pogingen met allerhande toestellen en producten.
  Een grandioos resultaat ! proficiat !!

  reply Beantwoorden
 • 28 juni 2023 om 12:16 door Matthias

  Waw. Eerste maal EM en bokashi toegepast op troebele zwemvijver (zweefalgen), zonder vissen. Eerste weekje wat paniek omdat de vijver enkel groener leek te worden en een rottende geur verspreidde. Even gemaild met Claude die me gerustelde: komt af en toe eens voor bij keihard werkende EM 😉 Ondertussen 12 dagen verder en zo goed als helder, geurloos zwemwater. Als dit zo kan blijven, heb je er een klant bij.

  reply Beantwoorden
 • 27 mei 2023 om 10:10 door PETER Rammeloo

  dit is een bijkomende aangename reactie op de vijverprodukten. Veel algenbestrijders werken met vernietigers die vlokvorming veroorzaken. Aangezien ik met een doorstroomfilter werk (dus geen drukfilter) kan deze geen drukopbouw aan en zal deze beginnen lekken indien er teveel vuil in de filter bevind. Zo hebben wij al enkele keren voorgehad dat de vijver aan het leegkomen was, terug moeten bijvullen, wat ons een pak water koste. Met de produkten van biosolution wordt alles op natuurlijke wijze in evenwicht gehouden en is er veel minder sprake van vlokvorming of vuilophoping. Zo heb ik via deze produkten dan ook binnen de kortste keren helder water, en bijkomend moet de filter veel minder gereinigd worden zodat alles op natuurlijke wijze zijn gang kan gaan. uiterst tevreden!

  reply Beantwoorden
 • 17 maart 2023 om 11:56 door Marijke

  Onze 2 vijvers zaten vol met algen, ook mede doordat er toch bladeren vd eikenbomen in vallen ondanks het afdekken in de wintermaanden. Sinds ik bokashi ballen, effectieve micro-organismen en vijver balans gebruik. Wordt alles na een maand terug helder. En het leven in de vijvers is fenomenaal. Ik telde van de week 65 bruine kikkers in een smalle vijver! Hartelijk bedankt ik bestel vd week alles weer. Topproducten die ik al verschillende jaren gebruik. Maar ik had een vraagje: kan ik met effectieve micro-organismen mijn hele huis poetsen? En de vloeren reinigen?

  reply Beantwoorden
 • 8 februari 2023 om 10:29 door Winifred

  Werkt fantastisch! Onze (semi binnen) vijver had bovenop een groen tapijt van de zweefalgen en het water was daarvoor al lange tijd troebel. We hadden al het een en ander geprobeerd met uv-filter en andere middelen en bacteriën, maar zonder resultaat. Alle 3 de producten aangeschaft vorig jaar rond april. Direct de micro organismen en bokashi ballen erin gedaan (en de uv lamp uitgedaan uiteraard!). De eerste week helaas geen verbetering en ietwat teleurgesteld. Na 3 weken echter was alle zweefalg als sneeuw voor de zon verdwenen. Steeds de vijverbalans volgens schema toegevoegd. Later nog wel wat zweefalg gehad, maar in augustus weer bokashi ballen toegevoegd en ook dit verdween grotendeels. Inmiddels is het water zo helder dat ik helemaal tot de bodem kan kijken (vijver is circa 90 cm diep). Ga er zeker dit seizoen weer mee verder!

  reply Beantwoorden
 • 25 oktober 2022 om 12:32 door Mina

  Beste,

  Kan ik de EM ook toepassen in mijn ibc ton gevuld met regenwater ?
  En evenzeer 1 liter op 1000 liter ?

  reply Beantwoorden
  • 9 augustus 2023 om 14:54 door Emmanuel Deknudt

   Ja, dit is daar ook goed voor. Aangezien de omstandigheden daar minder ideaal zijn dan in een vijver met filter en dergelijke doe je er best 2 liter in.
   Het helpt ook voor regenputten, en ook septische putten zodat er geen korst op staat, zo moeten ze nooit leeg getrokken worden.

   reply Beantwoorden
 • 30 september 2022 om 16:22 door Alie Smit

  Hallo, wat zijn wij ook blij dat we jullie advies hebben opgevolgd en alle producten hebben gebruikt. Het duurde even maar hebben nu een kraak heldere vijver!!! Super, kunnen de bodem en alles wat in het water leeft weer zien!! TOP!!!

  reply Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

BioSolutions contact

Hulp nodig? Wij helpen je graag!

Technische vraag: info@biosolutions.bio
Administratieve vraag: administratie@biosolutions.bio
Of bel ons: +32 9 253 56 44

BioSolutions

Tuttegemstraat 8, 9870 Zulte (bij Deinze), België

Nieuwsbrief

Kennis zorgt voor een overvloedige en lekkere oogst, een heldere vijver en gezonde dieren. Blijf op de hoogte (ook van kortingsacties) en schrijf u nu in.

© Copyright 2024 BioSolutions | Algemene voorwaarden